Nasze serwisy:

Oświetlenie

Przed budową -

Materiały budowlane

W ciągu ostatnich lat obserwujemy postęp technologii wykonywania budynków mieszkalnych. Technologia tradycyjna murowana – choć nadal ma wielu zwolenników... Czytaj więcej
 
O postępie jakości przygotowania projektów przedsięwzięć termomodernizacyjnych świadczą dane Banku Gospodarstwa Krajowego – obecnie ok. 18% wniosków weryfikowanych... Czytaj więcej
 
Projekt nowelizacji ustawy o materiałach budowlanych, który został niedawno przesłany do konsultacji między resortowych, przewiduje podwojenie liczby inspektorów... Czytaj więcej
 
Za producenta uznaje się każdą osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która projektuje i wytwarza wyrób,... Czytaj więcej
 
Wyroby budowlane znakuje się na kilka sposobów. Zależy to przede wszystkim od ich rodzaju i tego, do czego służą: znakiem CE mogą być oznakowane wyroby, gdy dokonano... Czytaj więcej
 
Organami właściwymi w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, w zakresie uregulowanym w ustawie o wyrobach budowlanych (art.11 ustawy z dnia 16... Czytaj więcej
 
Każdy kto planuje budowę czy remont domu staje przed koniecznością dokonywania wyborów: jakie materiały, technologie, wykonawcy. Czego inwestor może oczekiwać od producenta... Czytaj więcej
 
Zagrożenie zdrowia występuje wtedy, gdy azbest pojawia się w formie włókien wystarczająco drobnych, by zostały wchłonięte przez płuca, czyli w formie tzw. włókien respirabilnych.... Czytaj więcej
 
Nazwa AZBEST nie określa konkretnego minerału, lecz dotyczy ogółu minerałów krzemianowych tworzących włókna, charakteryzujące się dużą... Czytaj więcej