Nasze serwisy:

Oświetlenie

Przed budową -

Umowy i zobowiązania

Stowarzyszenie na Recz Systemów Ociepleń (SSO) przygotowało prognozę dotyczącą polskiej branży dociepleń w roku 2010. Przewidywania ekspertów SSO można uznać za umiarkowanie... Czytaj więcej
 
Każdy kto planuje budowę czy remont domu staje przed koniecznością dokonywania wyborów: jakie materiały, technologie, wykonawcy. Czego inwestor może oczekiwać od producenta... Czytaj więcej
 
Obiegowa opinia głosi, że dobrze zawarta umowa jest podstawą sukcesu podjętego przedsięwzięcia budowlanego tworząc ład w zachowaniach stron, nie dopuszczając do nieporozumień i sporów,... Czytaj więcej
 
Definicja umowyUmową nazywamy zgodne oświadczenie woli dwóch (lub więcej) stron (kontrahentów) złożone w celu ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku prawnego. Stosunek... Czytaj więcej
 
Elementy zasady swobody umów W Polsce, w wyniku nowelizacji kodeksu cywilnego przywrócona została zasada swobody umów. Wyraża się ona w możliwości swobodnego: decydowania o... Czytaj więcej
 
Umowa na niezmienną cenę, w skrócie umowa NC, jest to rodzaj umowy, w której płatność na rzecz wykonawcy określana jest z góry na podstawie kalkulacji przewidywanych... Czytaj więcej
 
Ryczałt jest to suma globalna przeznaczona na jakiś cel bez podziału na poszczególne pozycje. Przygotowując ofertę w formie ryczałtu wykonawca powinien zatem scalić wszystkie swoje... Czytaj więcej
 
Umowa na cenę jednostkowąCena jednostkowa to cena za jednostkę roboty. Wykonawca proszony jest o przedłożenie oferty na ściśle określony (-e) rodzaj (-e) robót, w przeliczeniu... Czytaj więcej
 
Umowa na zwrot kosztów wywodzi się z zasady: Płatność na rzecz wykonawcy = zwrot kosztów + wynagrodzenie (+ podatek) Charakterystyczne właściwości stosowania zasady o zwrot... Czytaj więcej