Parlament Europejski i Rada Europy
osiągnęły 17 listopada br. porozumienie dotyczące zakresu zmian w
Dyrektywie  w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).
Mają one przyspieszyć proces poprawy standardu energetycznego obiektów,
zarówno nowych, jak i już istniejących, w celu ograniczenia zużycia
energii przez budynki przy jednoczesnym zapewnieniu milionom
europejczyków komfortu i niskich kosztów ich użytkowania.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w Dyrektywie EPBD, już od 2020
roku, powinny być wznoszone wyłącznie budynki  o bardzo niskim
zapotrzebowaniu na energię, w tym oczywiście ciepło, zasilane, choćby
częściowo, z nieodnawialnych źródeł energii. Natomiast systematyczną
poprawę standardu energetycznego istniejących obiektów ma zapewnić
zobowiązanie państw członkowskich do wdrożenia różnorodnych systemów
finansowego wsparcia dla termomodernizacji.

Przyjęte zmiany zobowiązują państwa Unii Europejskiej do takiego
zorganizowania systemów certyfikacji energetycznej budynków, by każdy
potencjalny nabywca i najemca miał dostęp do świadectwa energetycznego
i nie musiał rezygnować ze swych praw z braku możliwości wyegzekwowania
ich przez państwo.

- Wdrożenie nowych rozwiązań w Polsce pomoże poprawić nasz krajowy system certyfikacji tak, by bardziej służył
ludziom
- komentuje Maria Dreger, Manager ds. Norm i Standardów ROCKWOOL Polska. – Im
szybciej się to stanie, tym więcej zaoszczędzimy energii i pieniędzy,
czyli poprawimy warunki życia ludzi, a jednocześnie pomożemy w
racjonalizowaniu polityki energetycznej państwa i zapewnieniu
bezpieczeństwa energetycznego
– dodaje Maria Dreger.

Andris Piebalgs, Komisarz Unii Europejskiej ds.
polityki energetycznej podkreśla, że osiągnięte porozumienie to także
klucz do realizacji celów pakietu klimatyczno-energetycznego, a przede
wszystkim do redukcji emisji gazów cieplarnianych i uzyskania
oszczędności energii.

- Przyjęte uzgodnienia mają więc duże znaczenie dla zbliżającego
się szczytu klimatycznego COP 15 w Kopenhadze. Poprawa efektywności
energetycznej budynków to skuteczny sposób walki ze zmianami klimatu i
poprawy bezpieczeństwa energetycznego
– dodaje Andris Piebalgs.

Obecnie budynki na terenie Unii Europejskiej są odpowiedzialne za
zużycie 40% energii i produkcję 36% CO2 emitowanego przez państwa
członkowskie. Szacuje się, że wprowadzenie zmian w Dyrektywie EPBD
pozwoli na redukcję emisji gazów cieplarnianych aż o 70% w stosunku do
obecnego limitu przyznanego UE przez protokół z Kioto. Ponadto, dzięki
inwestycjom w lepszy standard energetyczny budynków przeciętne
statystyczne europejskie gospodarstwo domowe będzie mogło zaoszczędzić
rocznie na ogrzewaniu około 1200 złotych.

Zmiany w Dyrektywie EPBD muszą jeszcze zostać formalnie przyjęte przez Radę Europy, co najprawdopodobniej będzie miało miejsce podczas jej grudniowego posiedzenia. Następnie państwa
członkowskie będą zobowiązane  do wprowadzenia ich w życie do końca
2011 roku.