Nasze serwisy:

Oświetlenie

Sekcja: Budownictwo -

Regulacje dotyczące budowy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURYz dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie... Czytaj więcej
 
USTAWAz dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 180, poz. 1758, z 2006 r. Nr 220, poz. 1613. Art.... Czytaj więcej