Nasze serwisy:

Oświetlenie

Sekcja: Budownictwo -

Użytkowanie budynków i lokali

Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi... Czytaj więcej
 
USTAWA z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości Opracowano na podstawie Dz.U. z 1990 r. Nr 6, poz.... Czytaj więcej
 
Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIz dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków... Czytaj więcej