Nasze serwisy:

Oświetlenie

Sekcja: Finanse i formalności

Dz.U. 1991 Nr 22 poz. 91 USTAWAz dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Opracowano na podstawie Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 124, poz. 1152,... Czytaj więcej
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCIz dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków... Czytaj więcej
 
USTAWAz dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystejprowadzonej w systemie informatycznym Opracowano... Czytaj więcej
 
USTAWAz dnia 29 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności... Czytaj więcej
 
Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 27 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z 2004 r. Nr 19,... Czytaj więcej
 
DzU. 1994 Nr 85 poz. 388 USTAWAz dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 Rozdział 1Przepisy... Czytaj więcej
 
USTAWAz dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z 1999 r. Nr... Czytaj więcej
 
Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 940USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z... Czytaj więcej
 
USTAWAz dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytówmieszkaniowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r.... Czytaj więcej