Nasze serwisy:

Oświetlenie

Sekcja: Finanse i formalności -

Kredyty i pożyczki

USTAWAz dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z 1999 r. Nr... Czytaj więcej
 
Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 940USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z... Czytaj więcej
 
USTAWAz dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytówmieszkaniowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r.... Czytaj więcej
 
(Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2000 r.)   ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze... Czytaj więcej
 
  Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 87/102/EWG... Czytaj więcej