Nasze serwisy:

Oświetlenie

Sekcja: Finanse i formalności -

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWAz dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r.... Czytaj więcej
 
USTAWAz dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 48, poz.... Czytaj więcej
 
USTAWAz dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr... Czytaj więcej
 
Dz.U. 1995 Nr 4 poz. 18USTAWA z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131, Nr 86, poz. 958, Nr 119,... Czytaj więcej