Nasze serwisy:

Oświetlenie

Sekcja: Finanse i formalności -

Zapisy notarialne

Dz.U. 1991 Nr 22 poz. 91 USTAWAz dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Opracowano na podstawie Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 124, poz. 1152,... Czytaj więcej
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCIz dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków... Czytaj więcej
 
USTAWAz dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystejprowadzonej w systemie informatycznym Opracowano... Czytaj więcej