Nasze serwisy:

Oświetlenie

Sekcja: Grunty i nieruchomości

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWAz dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja... Czytaj więcej
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie... Czytaj więcej
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenuw przypadku braku... Czytaj więcej
 
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym    Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r.... Czytaj więcej
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegooraz... Czytaj więcej
 
USTAWAz dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwaoraz urbanistów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz.... Czytaj więcej
 
Dz.U. 1920 Nr 31 poz. 178 USTAWAz dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z  2004 r. Nr 167,... Czytaj więcej
 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie wykonania przepisów dotyczących scalania i podziału nieruchomości. Na podstawie art. 108 ustawy... Czytaj więcej
 
USTAWAz dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej 1) Opracowano... Czytaj więcej