Nasze serwisy:

Oświetlenie

Sekcja: Grunty i nieruchomości -

Gospodarowanie nieruchomościami

Dz.U. 1920 Nr 31 poz. 178 USTAWAz dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z  2004 r. Nr 167,... Czytaj więcej
 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie wykonania przepisów dotyczących scalania i podziału nieruchomości. Na podstawie art. 108 ustawy... Czytaj więcej
 
USTAWAz dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej 1) Opracowano... Czytaj więcej