Nasze serwisy:

Oświetlenie

Sekcja: Grunty i nieruchomości -

Opłaty i podatki

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczeniao zamknięciu... Czytaj więcej
 
  USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej1) (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r.) Rozdział 1  Przedmiot opłaty skarbowej Art. 1. 1. Opłacie... Czytaj więcej