Nasze serwisy:

Oświetlenie

Sekcja: Grunty i nieruchomości -

Przepisy ogólne

USTAWAz dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1960 r. Nr 11, poz. 67, z 1962 r. Nr 39, poz.... Czytaj więcej
 
Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWAz dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, Nr 120, poz. 1268,... Czytaj więcej
 
Dz.U. 1982 Nr 19 poz. 147 USTAWAz dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, Nr 125, poz. 1368,... Czytaj więcej