Nasze serwisy:

Oświetlenie

Sekcja: Grunty i nieruchomości -

Zarządzanie i przekształcanie

USTAWAz dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169, z 1982 r. Nr 11, poz. 80, z 1990 r.... Czytaj więcej
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Na... Czytaj więcej
 
Dz.U. 1982 Nr 11 poz. 80 USTAWAz dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z 2004 r. Nr 116, poz. 1206, z 2006... Czytaj więcej
 
USTAWAz dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych1) Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1419. Rozdział 1Przepisy ogólne  1) Niniejszą ustawą... Czytaj więcej
 
ROZPORZĄDZENIERADY MINISTRÓW z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów. (Dz. U. Nr 19 poz.97 z dnia 16 czerwca 1956 r.) Na podstawie art. 2 ust. 3 i 4 dekretu z dnia... Czytaj więcej
 
Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWAz dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami Opracowano na podstawie tj. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005... Czytaj więcej
 
USTAWA z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania... Czytaj więcej
 
Dz.U. 1991 Nr 107 poz. 464 USTAWAz dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Opracowano na podstawie:... Czytaj więcej