Nasze serwisy:

Oświetlenie

Sekcja: Grunty i nieruchomości -

Zarządzanie nieruchomościami

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWAz dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja... Czytaj więcej
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji,a także za wykonywanie... Czytaj więcej
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii Na podstawie art.... Czytaj więcej
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWAz dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadnianiadokumentacji... Czytaj więcej