Nasze serwisy:

Oświetlenie

Sekcja: Grunty i nieruchomości -

Zasady i uprawnienia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. Na... Czytaj więcej
 
Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414USTAWAz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Opracowano na podstawie: tj. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888,... Czytaj więcej
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 15 kwietnia 1999 r w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Na podstawie art. 19 ust.... Czytaj więcej