Nasze serwisy:

Oświetlenie

Sekcja: Grunty i nieruchomości -

Zasady, wymogi i oznaczenia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie... Czytaj więcej
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenuw przypadku braku... Czytaj więcej
 
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym    Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r.... Czytaj więcej
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegooraz... Czytaj więcej