Powszechnie obserwowaną tendencją na placach budów jest dążenie do zminimalizowania operacji wykonywanych na budowie poprzez zastosowanie komponentów przygotowanych przemysłowo. Do reliktów przeszłości należy np. ręczne wykonywanie pustaków, będące niegdyś powszechną praktyką. Trudno jest też dziś sobie wyobrazić wylewanie fundamentów bez betonu towarowego.  Stałe miejsce wśród powszechnie stosowanych materiałów budowlanych zajęły płyty kartonowo-gipsowe oraz OSB.

Ten proces nie omija również więźby dachowej. Nie musi ona być całkowicie wykonywana na placu z materiału przywiezionego z tartaku. Na budowę z fabryki można dostarczyć  nie tylko drewniane drzwi i okna ale też i prefabrykowaną więźbę dachową. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnego łącznika – płytki kolczastej. Jest to blacha stalowa z wytłoczonymi z jednej strony kolcami. Płytki układa się i wprasowuje w obustronnie  dołożone do siebie elementy tarcicy. Prasowanie odbywa się na specjalnych stanowiskach o długości od 14 do 42 metrów. Siła nacisku wynosi od 23 do 50 ton.  W ten sposób powstają poszczególne elementy więźby – wiązary. Komplet takich elementów jest dostarczany na budowę i tu szybko montowany w całość zgodnie z dokumentacją z zakładu prefabrykacji. Montaż wykonuje dostawca lub też inwestor zakupuje same wiązary do złożenia więźby we własnym zakresie lub wynajętą ekipę ciesielsko-dekarską.

(Dostawa i montaż prefabrykowanej więźby)

(Dostawa i montaż prefabrykowanej więźby)

Wykonywanie więźby dachowej w fabryce a na placu budowy

(Fragment dokumentacji na stanowisko prasowania)

(Fragment dokumentacji na stanowisko prasowania)

Każdy zakład prefabrykacji konstrukcji drewnianych posiada własne biuro projektowe. Odpowiada ono m.in. za przygotowanie dokumentacji produkcyjnej. Z pomocą specjalistycznego oprogramowania, na bazie wcześniej wykonanego projektu konstrukcyjnego tworzone jest zestawienie elementów, która ma wyciąć piła. Taką listę można wysłać w formie elektronicznej do sterowania maszyny. Ponadto powstaje dokumentacja na stanowisko prasowania ze specyfikacją wszystkich węzłów, gdzie podaje się rodzaj płytek oraz ich dokładne umiejscowienie.

Oparcie całego procesu produkcyjnego na precyzyjnych projektach wykonawczych pozwala na uniknięcie pomyłek, które trudno by było skorygować na placu budowy.

Co do drewna z jakiego zakłady prefabrykacji wykonują wiązary nie ma jakiś szczególnych wymagań. Jest ono zgodne z Polska normą a więc jest to suszona tarcica, która została zakwalifikowana do danej klasy wytrzymałościowej czy to wizualnie przez licencjonowanego klasyfikatora czy też w procesie badania maszynowego (mierzenie siły uginającej).
Warto dodać, że w procesie suszenia ujawniają się wady drewna i wadliwe (np. skręcone) sztuki są odrzucane w sortowaniu. Gdyby zbudować więźbę z mokrej tarcicy, to elementy takie mogłyby spowodować np. pękanie płyt kartonowo-gipsowych czy powstawanie w nich szczelin.

(Wiązary na hali produkcyjnej)

(Wiązary na hali produkcyjnej)

Wiązary z płytkami kolczastymi – nowe możliwości konstrukcyjne

W odróżnieniu od tradycyjnych wiązarów zbijanych, prefabrykowane konstrukcje łączone płytkami kolczastymi mogą mieć niemal nieograniczony kształt. Przynosi to cały szereg nowych możliwości tak w przypadku domów z poddaszem nieużytkowym jak i mieszkalnym. Oto kilka przykładów interesujących rozwiązań oferowanych przez zakład prefabrykacji wiązarów:

1. Więźba na dom typu „bungalow” z pomieszczeniem na strych.

wiezba 1

2. Więźba na poddasze mieszkalne z kratownicą w pasie dolnym. Znakomite rozwiązanie dla umiejscowienia wszelkiego typu instalacji nawet o znacznych przekrojach (np. do rekuperacji ciepła).

wiezba 2

3. Więźba z wiązarów attykowych. Pas dolny jest konstrukcją stropu, eliminując kosztowny strop betonowy. W ściance kolankowej istnieje możliwość poprowadzenia instalacji.

wiezba 3

4. Więźba z wiązarów łukowych. Połączenie płytką kolczastą pozwala, w bardzo ekonomiczny sposób,  uzyskać łukowe kształty z litego drewna.

wiezba 4

Zakup prefabrykowanej więźby dachowej

Więźbę z płytkami kolczastymi można zamawiać w zakładzie prefabrykacji zarówno wtedy gdy taka konstrukcja jest już zawarta w  projekcie jak też gdy ma ona być zamiana istniejących rozwiązań. Producenci wiązarów posiadają własne biura projektowe, które mogą dokonać wszelkich niezbędnych zmian.

W cenie więźby oferowanej przez zakład prefabrykacji są zawarte: materiały na wiązary (płytki, tarcica), stężenia, okucia ciesielskie oraz montaż (zależnie od umowy). Warto dodać, że całkowite zmontowanie więźby na domu jednorodzinnym trwa od 1 do 3 dni. W przeciwieństwie do tradycyjnej więźby materiał nie jest składowany tygodniami na budowie, co rodzi ryzyko kradzieży lub zniszczenia. Dostawca i wykonawca więźby – zakład przemysłowy udziela wiarygodnej gwarancji na dostarczoną konstrukcję dachową.

(Więźba wiązarowa na poddasze mieszkalne. Brak słupów – możliwość swobodnego zagospodarowania przestrzeni)

(Więźba wiązarowa na poddasze mieszkalne. Brak słupów – możliwość swobodnego zagospodarowania przestrzeni)