Białostocki producent nowoczesnych systemów instalacyjnych, udoskonalił swój program do obliczania strat ciepła w pomieszczeniach. Wykorzystał w tym celu technologię 3D.Program KAN OZC 3D wspomaga wyliczanie zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzania budynków i sporządzanie świadectw energetycznych (dokumentów oceniających obiekt budowlany pod względemzużycia energii) .Umożliwia też bezpośrednią współpracę między architektami i projektantami wewnętrznych instalacji sanitarnych poprzez wygodny system wymiany danych o strukturze budynku.

(Program KAN OZC 3D)

(Program KAN OZC 3D)

- Model budynku wraz z danymi o materiałach i przegrodach budowlanych jest wczytywany bezpośrednio z programu architektonicznego i prezentowany w trójwymiarowej wizualizacji w programie KAN OZC 3D – tłumaczy Wojciech Nietupski, dyrektor ds. marketingu w KAN. – Stwarza to możliwość sprawdzenia poprawności modelu i wprowadzenia korekt konstrukcji już na etapie projektowania architektonicznego. To z kolei umożliwia projektantom sanitarnym udział w tworzeniu dokumentacji technicznej obiektu.

Program wykonuje również pełną analizę cieplno-wilgotnościową przegród budowlanych i oblicza współczynnik przenikania ciepła ścian, podłóg, dachów i stropów ( także niejednorodnych).

Kolejna zaleta nowego programu to możliwość obliczenia projektowego obciążenia cieplnego (zapotrzebowania na ciepło) mieszkań, poszczególnych pomieszczeń i całego budynku według starej i nowej normy. Już na etapie projektu budowlanego projektant ma możliwość doboru wielkości grzejników w poszczególnych pomieszczeniach.

Poza tym program automatycznie przeliczy straty ciepła pomieszczeń i całego budynku w przypadku zmiany konstrukcji przegród budowlanych. KAN OZC 3D jest również przydatny przy sporządzaniu certyfikatów energetycznych budynków, które muszą być aktualizowane co 10 lat.