Ponad 70% energii, zużywanej przez polskie domy i mieszkania, pochłania ogrzewanie – wynika z najnowszego raportu ROCKWOOL Polska – „Termolokata – inwestycja w ciepły dom”. Mimo to wiele nieruchomości jest niedogrzanych. Powodem są przede wszystkim wysokie ceny energii oraz słaba termoizolacyjność budynków w Polsce.

Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, firmy ROCKWOOL Polska i VIESSMANN przygotowały wspólnie dwa programy obliczeniowe. Pomagają one w wyborze efektywnych energetycznie rozwiązań budowlanych i instalacyjnych, gwarantujących komfort cieplny i niskie koszty eksploatacji nieruchomości.

Aplikacja do optymalizacji zużycia energii i kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych. Pierwszy z programów to prosta aplikacja dla inwestorów indywidualnych. Służy ona do oszacowania wysokości zużycia energii w domach jednorodzinnych oraz pozwala na dobór optymalnych rozwiązań budowlanych gwarantujących jej oszczędność.

Aby skorzystać z programu, użytkownik wybiera najpierw z bazy interesujący go modelu domu spośród 20 popularnych projektów domów jednorodzinnych, opracowanych przez biuro projektowe ArchTim. Następnie ustawia ogólne parametry charakterystyczne dla planowanego budynku – dane klimatyczne i położenie w stosunku do kierunków świata. Na koniec wybiera najbardziej optymalne, pod względem efektywności energetycznej, rozwiązania budowlane z oferty ROCKWOOL i VIESSMANN lub korzysta z gotowych propozycji funkcjonujących w danym projekcie domu. Aplikacja umożliwia zapisanie otrzymanych wyników na komputerze lub ich wydruk w formie raportu. Kalkulator jest dostępny na stronach internetowych ROCKWOOL i VIESSMANN.

Program do obliczania wskaźnika EP

Druga aplikacja jest skierowana do specjalistów budowlanych. Służy ona do obliczania wskaźnika EP – zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzania budynku w oparciu o rozwiązania z oferty firm ROCKWOOL i VIESSMANN.

program_ep.jpg 

Program wykonuje obliczenia zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. W przeprowadzanych obliczeniach uwzględniono m.in. normy: PN-EN ISO 13790, PN-EN 12831, PN-EN ISO 14683.

Aby przeprowadzić obliczenia i analizy, użytkownik wybiera najpierw typ budynku, który chce ocenić oraz ustala, czy będzie posługiwał się metodą uproszczoną (dopuszczoną dla niektórych budynków), czy dokładną. Następnie określa położenie geograficzne analizowanego obiektu poprzez wskazanie najbliższej stacji klimatycznej, dla której istnieją dane meteorologiczne udostępnione przez Ministerstwo Infrastruktury. Kolejne dane potrzebne do obliczeń to:

- wymiary geometryczne obiektu;

- precyzyjne dane odnośnie budowy ścian, podłóg i okien;

- szczegółowe informacje na temat systemu grzewczego w budynku oraz zastosowanej wentylacji (np. wentylacja naturalna, mechaniczna z odzyskiem ciepła itp.).
                      
Aby wyniki obliczeń były jak najdokładniejsze, użytkownik może wykorzystać dane i informacje zawarte w specjalnie przygotowanych bazach zawierających rozwiązania firm ROCKWOOL i VIESSMANN. Dzięki temu w kalkulacjach wykorzystywane są realne parametry produktów i rozwiązań, a nie przybliżone wartości normowe.

Kolejnym krokiem, podczas wykonywania obliczeń w programie, jest określenie niezależnych stref temperaturowych w obiekcie poprzez podanie ich wymiarów, szczegółów budowy oraz udziału poszczególnych systemów grzewczych/chłodzących działających na ich obszarze.

W wyniku przeprowadzonych obliczeń użytkownik otrzymuje: wartość wskaźnika EP, graniczną wartość EP według warunków technicznych dla budynku nowego i modernizowanego oraz wartość EK – bardzo ważnego wskaźnika, określającego jednostkowe zapotrzebowanie na energię do ogrzania/chłodzenia budynku. Wszystkie te wyniki wyświetlają się na przejrzystym suwaku graficznym. Dla wygody użytkownika program umożliwia ich wydrukowanie.

Na podstawie wykonanych obliczeń można następnie wydrukować – w programie BuildDesk Energy Certyficate, z którym aplikacja jest kompatybilna – świadectwo energetyczne istniejącego budynku lub projektowaną charakterystykę energetyczną budynku.