Producenci techniki grzewczej zalecają wykonywanie – tak jak w
przypadku samochodu – rocznego przeglądu instalacji grzewczej.
Zapobiega to usterkom, jest warunkiem bezpiecznej, ekonomicznej
eksploatacji i długiej żywotności urządzenia oraz niskich wartości
emisji dwutlenku węgla. Warto więc skorzystać z usług wykwalifikowanych
specjalistów.

Według obliczeń specjalistów z branży
instalacyjnej, średni roczny czas pracy palnika w kotle wynosi 2 tys.
godzin. Jeśli porównamy to z eksploatacją samochodu, to w tym czasie,
przy średniej prędkości 50 km na godzinę, przejeżdżamy 100 tys. km.
Jest to okres, w którym co najmniej 5 razy odwiedzamy serwis, aby
dokonać przeglądu i wymiany zużytych elementów w samochodzie. O ile o
przeglądzie samochodu zazwyczaj wszyscy pamiętają, a świadomość
zagrożeń, jakie stwarza zaniedbanie tego jest wysoka, o tyle nie zawsze
tak się dzieje w przypadku urządzeń grzewczych. A przecież tylko
właściwa eksploatacja, w tym systematyczne przeglądy, zapewnia ich
sprawne funkcjonowanie.

przeglad_instalacji.jpg 

Przeglądaj regularnie

Kontrola
urządzeń gazowych polega na sprawdzeniu ich stanu technicznego i ocenie
przydatności do dalszej, bezpiecznej eksploatacji. Podczas przeglądu
zostają oczyszczone palniki, wymienniki ciepła, filtry, elektroda
jonizacyjna i zapłonowa oraz sprawdza się szczelność i prawidłowość
działania czujnika ciągu kominowego i całej instalacji grzewczej.
Przeglądu urządzenia grzewczego powinna dokonać osoba z odpowiednimi
uprawnieniami. Podczas przeglądu instalator sprawdza szczelność
elementów doprowadzających gaz i wodę, stan instalacji elektrycznej
oraz zabezpieczeń i regulatorów. Ponadto specjalista sprawdza także
ogólne działanie naczynia wzbiorczego oraz instalacji grzewczej oraz
wykonuje ich ewentualne dopełnienie, sprawdza instalację odprowadzającą
spaliny i mierzy wartość CO2. Wszystkie te czynności znacząco obniżają
ryzyko awarii w wyniku nieprawidłowej pracy urządzenia.

Zgodnie z
artykułem 62. ustawy Prawo Budowlane obiekty budowlane powinny być
poddawane okresowej kontroli przynajmniej raz w roku. Dotyczy to także
urządzeń grzewczych. Jednak za systematycznymi przeglądami przemawiają
nie tylko względy formalne. Dużo ważniejsze są argumenty związane z
bezpieczeństwem oraz ekonomią. Przy sprawnie działającym grzejniku
(czysty palnik, czysta nagrzewnica, sprawnie działająca wentylacja,
wystarczająca ilość powietrza do spalania) zawartość toksycznego tlenku
węgla w spalinach jest śladowa. Systematyczna konserwacja gwarantuje
ponadto brak usterek wynikających ze zużycia poszczególnych części,
minimalizuje także ryzyko wystąpienia niespodziewanych awarii i
wszystkich wiążących się z nimi konsekwencji.

Poza tym oznacza
niższe koszty eksploatacji – oczyszczony i wyregulowany kocioł osiąga
wyższą sprawność energetyczną, dzięki czemu użytkownik ponosi niższe
koszty eksploatacji bieżącej. Bez regularnych kontroli i czyszczenia
urządzenie grzewcze potrafi zużywać nawet do 10 proc. więcej paliwa!
Trzeba również zaznaczyć, że koszt systematycznej konserwacji jest
niższy od kosztu naprawy wykonywanej po wystąpieniu niespodziewanej
awarii. Sprawnie działający kocioł oznacza też zmniejszenie emisji
szkodliwych dla środowiska tlenków azotu zawartych w spalinach.