Drewniany_sufit_podwieszny_z_perforacjHałas na korytarzach szkolnych i zła akustyka sal lekcyjnych może przekładać się na rosnące – mimo przerw – zmęczenie uczniów i trudności w koncentracji. Zasadniczym celem przerwy jest odpoczynek po 45 minutach lekcyjnych. Uczniowie w tym czasie mają się odprężyć, zrelaksować, aby łatwiej pochłaniać wiedzę podczas kolejnych zajęć. Ale czy w takim hałasie jest to możliwe? Czy przerwa może spełnić swoją funkcję?

Szkodliwość działania hałasu na organizm człowieka, szczególnie dziecka jest ogromny. Skutkiem może być zmęczenie, drażliwość, trudność w koncentracji, a co się z tym wiąże niższa efektywność nauki. U najmłodszych uczniów hałas budzi duży niepokój, niepewność i zagubienie. Dzieci trudno jest uciszyć. Nie można zakazać głośnego mówienia czy biegania. Zatem jak rozwiązać problem hałasu w szkole?

Kształtowanie dźwięku

Optima_w_holu_korytarza_szkolnego_1.jpgFala dźwiękowa odbija się od ścian i sufitów niczym przysłowiowy groch. Nakładające się na siebie dźwięki tworzą hałas, który uniemożliwia regenerację sił podczas przerwy, skupienie podczas zajęć itd. Podobnie dźwięki przenikające z sąsiednich pomieszczeń. Sufit, będąc największą płaską powierzchnią w pomieszczeniu, znacząco wpływa na akustykę miejsca.

Na rynku dostępne są sufity podwieszane, które kształtują zachowanie się fal dźwiękowych. Dzięki temu, że wykonane są z materiałów, które pochłaniają fale dźwiękowe i/lub zapewniają pomiędzy sąsiednimi pomieszczeniami odpowiednią dźwiękoizolacyjność. Mogą to być sufity mineralne twarde, z wełny mineralnej lub szklanej, drewniane czy metalowe wypełnione odpowiednimi do potrzeb wkładami (np. fizelina akustyczna). W zależności od przeznaczenia pomieszczeń sufity akustyczne możemy podzielić na: izolujące, pochłaniające, o pochłanianiu i izolacyjności na średnim poziomie.

Lepiej słyszysz, lepiej rozumiesz

Aby nauczyciel był bez trudu zrozumiany to czas pogłosu nie może być ani za krótki ani za długi. Dobrze dobrane materiały pomogą znaleźć „złoty środek”, ułatwią prowadzenie lekcji i konwersacji z uczniami zarówno z pierwszych, jak i ostatnich ławek. Z kolei właściwie przygotowany sufit szkolnego korytarza pozwoli na regenerację sił dzieci i mimo ich żywiołowości, nie przeszkodzi również zajęciom prowadzonym w salach obok.

Sylwia Rudnicka – doradca do spraw projektów firmy Armstrong:

Sufit_o_izolacji_i_poch__anianiu_na_srednim_poziomie_Armstrong_Dune_Sahara_1.jpg- O akustycznym komforcie decydują: czas pogłosu oraz dźwiękoizolacyjność. Potocznie czas pogłosu nazywamy echem – im echo większe tym czas pogłosu dłuższy. Fale odbite dodają się do dźwięku pierwotnego, wygenerowanego przez źródło i powodują jego zniekształcenie. Słuchacz odbiera dźwięk zakłócony, trudny do rozpoznania i interpretacji. Ten sam dźwięk dociera z różnych stron, w dodatku opóźniony w czasie, przez co słyszymy go kilkakrotnie. Im silniejsze źródło dźwięku w warunkach pogłosowych, tym większe generuje zakłócenie. Czas pogłosu powinien być dostosowany do funkcji i przeznaczenia pomieszczenia. Inny czas pogłosu będzie w sali koncertowej a inny w pomieszczeniu biurowym, szkolnym korytarzu czy sali wykładowej. Materiały pochłaniające dźwięk zmniejszają czas pogłosu (zmniejszają echo), materiały odbijające dźwięk zwiększają czas pogłosu (zwiększają echo). Czas pogłosu w pomieszczeniu nie może być ani zbyt długi, ani za krótki. Jeśli jest zbyt długi sylaby „zlewają" się ze sobą i stają się niewyraźne. Gdy pogłos jest zbyt krótki, przestrzeń wydaje się być „martwa".

Jeśli pomieszczenia oddzielone są od siebie ściankami działowymi dochodzącymi do poziomu sufitu podwieszanego przyczyną zakłóceń będą dźwięki przechodzące ponad jego powierzchnią. Właściwym rozwiązaniem wówczas jest zastosowanie sufitów podwieszanych o tzw. wysokiej izolacyjności wzdłużnej. Płytami o bardzo dobrych parametrach izolacyjnych są płyty mineralne twarde.