dreamstimesmall_2134931_2.jpgJest duża szansa na to, że jeszcze w tym tygodniu projekt nowelizacji
prawa budowlanego zostanie przez parlamentarzystów przyjęty – przewiduje Gazeta Prawna.
Przygotowana przez sejmową Komisję Przyjazne Państwo nowelizacja prawa
budowlanego miała znacznie upraszczać proces budowlany. Podstawowe
zamierzenia nowelizacji prawa budowlanego, czyli eliminacja zbędnych
procedur, usunięcie niespójnych przepisów oraz zmniejszenie
uznaniowości urzędników, nie zostały osiągnięte.

Pozwolenie na budowę ma zastąpić rejestracja inwestycji u starosty – dodaje dziennik. W
zgłoszeniu inwestor powinien określić usytuowanie oraz rodzaj obiektu
budowlanego, a także podać planowany termin rozpoczęcia inwestycji. Po
dokonaniu zgłoszenia przez inwestora starosta będzie miał jedynie 30
dni na sprawdzenie prawidłowości i kompletności zgłoszenia, projektu
budowlanego oraz jego sporządzenia przez osobę posiadającą wymagane
uprawnienia, zgodności usytuowania obiektu budowlanego ze zgodą
urbanistyczną oraz zgodności zgłoszenia i projektu budowlanego z
ustaleniami decyzji środowiskowych uwarunkowań, jeżeli zostały wydane.
Jeżeli wszystkie te wymagania zostaną przez inwestora spełnione, to
starosta wyda mu dziennik budowy.

Wydanie przez starostę dziennika
budowy nie nastąpi automatycznie. Jeżeli uzna on, że inwestycja nie
spełnia wszystkich wymagań, to wyda on w drodze decyzji
administracyjnej maksymalnie w terminie 30 dni swój sprzeciw – czytamy w gazecie.

Autorzy projektu nowelizacji prawa budowlanego zrezygnowali także z
całkowitego uproszczenia rozpoczynania małych inwestycji budowlanych.
Pierwotnie do budowy obiektu do 35 m kw. poza miastem, budowy ogrodzeń
nie wyższych niż 2,2 m czy budowy boisk, kortów tenisowych oraz basenów
miała nie być wymagana nawet rejestracja, a rozpoczęcie prac miało
zależeć wyłącznie od decyzji samego inwestora – czytamy dalej.