- Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl - http://solidnydom.pl -

Rusztowania robocze i ochronne

- Tłumaczył Andrzej Machalski

Rusztowania budowlane są to konstrukcje, które mają pokłady o różnej długości i szerokości, są montowane z elementów rusztowaniowych na miejscu zastosowania, są wykorzystywane odpowiednio do przeznaczenia, a potem rozbierane. Rusztowania budowlane zależnie od przeznaczenia dzielą się na następujące grupy:

 • rusztowania robocze, z których wykonuje się roboty budowlane; oprócz zatrudnionych na nich osób i ich narzędzi muszą one unieść także niezbędną do robót ilość materiału budowlanego
 • rusztowania ochronne, ktore chronią ludzi przed upadkiem z wysokości; ich szczególną postacią są daszki ochronne.

  Konstrukcje rusztowań
  Rusztowania dzielą się zależnie od ich systemu nośnego i sposobu wykonania. System nośny może być następujący:

 • rusztowanie stojakowe,
 • rusztowanie wiszące,
 • rusztowanie na wysuwnicach,
 • rusztowanie wspornikowe (konsolowe). Sposób wykonania rusztowania może być następujący:
 • rusztowanie z rur stalowych i złączy,
 • rusztowanie drabinowe,
 • rusztowanie ramowe,
 • rusztowanie modułowe.

  Rusztowanie systemowe
  Jest to rusztowanie z elementów prefabrykowanych, w którym niektóre lub wszystkie wymiary systemowe są z góry określone prze miejsca zamocowania jego do budynku.

  Rusztowanie elewacyjne
  Jest to rusztowanie stojakowe lub wiszące, którego pokłady są usytuowane dłuższym bokiem równolegle do elewacji.

  Rusztowanie dzienne
  Jest to rusztowanie robocze lub ochronne, które w razie wystąpienia wiatru o prędkości przekraczającej 12 m/s (siła wiatru 6 według skali Beauforta) należy zakotwić lub przesunąć do strefy cienia wiatrowego, natomiast po zakończeniu zmiany roboczej należy je rozebrać całkowicie lub na tyle, aby nie przedstawiało ono dla wiatru godnej uwagi powierzchni natarcia.

  Element rusztowaniowy
  Jest to element niezbędny do wykonania rusztowania. Tutaj rozróżnia się elementy rusztowaniowe niezależne od systemu, na przykład złącza, rury rusztowaniowe, podstawki i dyle, jak również elementy zależne od systemu, należące do rusztowania systemowego. Na rys. 1 pokazano przykłady elementów rusztowaniowych rusztowania elewacyjnego wykonanego jako stojakowe.

  Element pomostowy
  Element pomostu rusztowania, zdolny do przenoszenia obciążeń.

  Segment rusztowania
  Przestrzeń między osiami sąsiadujących głównych członów nośnych rusztowania (na przyklad stojaków, podwieszeń, wysuwnic) na całej wysokości rusztowania (rys. 1).  Powierzchnia pomostu
  Użytkowa powierzchnia wszystkich elementów pomostowych w poziomej płaszczyźnie jednej działki rusztowania.

  Pomost między wspornikami
  Użytkowa powierzchnia wszystkich elementów pomostowych między dwoma sąsiadującymi wspornikami.

  Pokład rusztowania
  Suma wszystkich powierzchni elementów pomostowych w płaszczyźnie poziomej. W przypadku rusztowań o podłużnym pokładzie, szerokość jest określona przez metodę pracy.

  Wykonanie normalne
  Takie wykonanie rusztowania, dla którego sprawdzenie stateczności jest zbędne (stateczność jest uważana za udowodnioną). Obejmuje ono najczęściej spotykane typy stosowanych rusztowań.

  Literatura
  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne tom I, część 1. Arkady, Warszawa 1989.
  PN-B-03163-1:1998. Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
  PN-B-03163-2:1998. Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
  PN-B-03163-3:1998. Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.
  PN-M-47900-1:1996. Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry.
  PN-M-47900-2:1996. Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
  PN-M-47900-3:1996. Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
  PN-M-47900-4:1996. Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza.
  DIN 4420-1. Arbeits- und Schutzger.ste; Allgemeine Regelungen; Sicherheitstechnische Anforderungen, Pr.fungen (Rusztowania robocze i ochronne; postanowienia ogólne; wymagania techniki bezpieczeństwa pracy, badania).


 • Artykuł wydrukowany z Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl: http://solidnydom.pl

  Adres artykułu: http://solidnydom.pl/rusztowania-robocze-i-ochronne.html

  Copyright © 2009 SolidnyDom.pl. All rights reserved.