remontczynsz.jpgSprawa ta jest utrzymywana przez rząd w tajemnicy. Gazeta Wyborcza ustaliła jednak,
że 30 lub 31 marca Trybunał w Strasburgu opublikuje ugodę między Polską
a właścicielką czynszówki w Gdyni Marią Hutten-Czapską w sprawie
odszkodowania za straty spowodowane reglamentacją czynszów w latach
1994-2005.

Na ten werdykt czekają także tysiące właścicieli czynszówek, którzy
liczą, że otworzy im on drogę do odszkodowań. Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości szacuje, że na skutek
reglamentacji czynszów ok. 50 tys. właścicieli kamienic straciło ok. 14
mld zł.

Jeśli Trybunał
pozytywnie oceni to rozwiązanie, rząd zaproponuje autopoprawkę do
projektu ustawy o wspieraniu remontów i termomodernizacji, który jest
już w Sejmie. Zastąpi ona obecną, obowiązującą od 1999 r. ustawę o
wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ta zakłada wsparcie
jedynie dla przedsięwzięć przynoszących oszczędności energii cieplnej.
Nagrodą za np. docieplenie domu jest premia, która umożliwia
inwestorowi spłatę jednej czwartej kredytu na ten cel. W nowej ustawie
ta premia ma być zmniejszona do 20 proc. kwoty kredytu. Taką samą
wysokość będzie miała premia remontowa dla właścicieli remontujących
swoje kamienice wybudowane przed 1961 r.

Autopoprawka zakłada, – dodaje gazeta – że prywatni właściciele czynszówek dostaliby na
spłatę kredytu także premię kompensacyjną. Nie jest to nowy pomysł.
Przed rokiem resort budownictwa proponował, by wynosiła ona przeciętnie
ok. 19 proc. tzw. wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia w
poszczególnych województwach i miastach wojewódzkich. Np. w Warszawie
dziś byłoby to przeszło 950 zł za m kw., czyli w przypadku kamienicy z
10 mieszkaniami po 50 m kw. każde – 475 tys. zł.