Do sejmu trafił już projekt ustawy budżetowej na 2010 rok. Zakłada się w nim, że dochody państwa w przyszłym roku wyniosą niespełna 249 miliardów, a wydatki ponad 301 miliardów. Deficyt sięgnie więc 52,2 mld złotych. Niebezpiecznie zbliżamy się do drugiego progu ostrożnościowego, którego przekroczenie oznacza konieczność uruchomienia specjalnego programu mającego obniżyć relację kwoty państwowego długu publicznego do PKB, czyli jednym słowem mocne zaciskanie pasa.

Przyjmuje się jednak, że dług publiczny nie powinien być wyższy 55 procent PKB. Niepewność co do przyszłej sytuacji na rynku powoduje szukanie oszczędności i wstrzymywanie się z wieloma projektami. Teraz nie można jednak dopuścić do przestoju w ważnych dla społeczeństwa przedsięwzięciach. Pogłębianie i tak już licznych zaniedbań w szeroko pojętej infrastrukturze może mieć katastrofalne skutki dla kraju. Musimy jak najwięcej budować!

Konfederacja Pracodawców Polskich, która miała swój udział w pracach nad nowym projektem ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, zwraca uwagę na wiele korzystnych zmian w nowej ustawie o PPP z dnia 19 grudnia 2008 roku. Przede wszystkim zwiększony został katalog podmiotów publicznych, wprowadzono bardziej ogólne pojęcie definicji przedsięwzięcia, jak również zrezygnowano ze szczegółowego określania zakresu i treści umowy o Partnerstwie Publiczno – Prywatnym. Wcześniej inwestorów zniechęcała przede wszystkim biurokracja i skomplikowane procedury. Ministerstwo Gospodarki przewiduje, że wartość inwestycji, które mogą być zrealizowane w oparciu o przepisy nowej ustawy o Partnerstwie Publiczno – Prywatnym (PPP), sięga prawie 7 mld zł.

Zadań dużo, pieniędzy brak – to zjawisko charakterystyczne dla jednostek samorządu terytorialnego. Jaka jest na to rada? Połączenie sił. Nie od dziś wiadomo, że dobra współpraca przynosi dorodne owoce.

Przykładem współpracy realizowanej w formule PPP są Termy Warmińskie. Projekt zakłada budowę kompleksu basenów: krytych i otwartych, zasilanych wodami geotermalnymi oraz z miejskiego ujęcia wody. Głównym obiektem będzie budynek basenów krytych, obejmujący baseny do celów balneologicznych oraz baseny rekreacyjne wyposażone w różne atrakcje, jak np.: zjeżdżalnie, masaże, fontanny, wodospady, bicze wodne itp. Ponadto w tym budynku znajdą się: sauny, jacuzzi, groty solne, solaria, fitness, gabinety odnowy biologicznej, kręgielnia, punkt gastronomiczny oraz gabinety z innowacyjnymi formami rehabilitacji. Główny budynek będzie spełniał trzy funkcje: hotelową, kąpielowo-relaksującą oraz terapeutyczną i odnowy biologicznej. Taka inwestycja to bardzo dobry pomysł na promocję Lidzbarku Warmińskiego. Powinna również zachęcać inne jednostki do podejmowania inicjatyw. Potencjał gmin, powiatów czy województw jest ogromny. Trzeba tylko pomyśleć, czym można się wyróżnić.

Innym przykładem jest projekt w sektorze kolejowym realizowany przez spółkę Skarbu Państwa i prywatnego inwestora na zasadach joint venture. Przedmiotem umowy jest wybudowanie centrum biurowo – handlowego zintegrowanego z głównym dworcem kolejowym w Katowicach. Wygląd większości dworców kolejowych odstrasza podróżnych, tak więc ich przeobrażenia są bardzo pożądane.

Oby takich pomysłów było coraz więcej. Te powyższe dotyczą nieruchomości komercyjnych, może w niedalekiej przyszłości będziemy świadkami również wspólnych inwestycji mieszkaniowych. Samorządy gminne, na które nałożony został obowiązek zapewnienia lokali socjalnych i lokali zamiennych, a także zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach, z powodu braku środków budżetowych bądź przeznaczania ich na inne cele bardzo często nie są w stanie wywiązać się z tego zadania publicznego.

Dobrze, że nareszcie pojawiły się pozytywne sygnały o realizacji inwestycji w ramach PPP. Najwyższa pora przekonać się do współpracy i rozwijać tę ideę w Polsce. Tym bardziej teraz, kiedy pieniędzy w państwowym i samorządowym portfelu będzie jeszcze mniej.