- Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl - http://solidnydom.pl -

Ścianki działowe (nienośne, wewnętrzne)

Dieter Kuhlenkamp
Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Nienośne wewnętrzne ścianki działowe służą do podziału przestrzeni na pomieszczenia, nie pełniąc funkcji statycznych. Powinny one jednak być w stanie przejąć ciężar własny oraz obciążenie działające na powierzchnię i przekazać je na nośne elementy konstrukcyjne. Przy odpowiedniej konstrukcji ścianki te powinny spełniać ponadto wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przed hałasem, przed wilgocią i stanowić wystarczającą izolację cieplną.

Wskazówki praktyczne
Norma rozróżnia dwa obszary montażowe:

 • obszar 1, w którym przebywa ograniczona liczba osób (np. hotele, mieszkania),
 • obszar 2, w którym przebywa zwiększona liczba osób (np. szkoły, sale do zebrań).

  Z przynależności do obszaru zabudowy wynikają wymagania, które stawia się w zakresie nośności nienośnym wewnętrznym ściankom działowym. Powinny one przejmować ciężar własny oraz inne obciążenia, działające na ich powierzchnię, jak np. ciężar konsoli, lub obciążenie uderzeniowe i rozdzielać je na przylegające nośne elementy budowlane.

  W odniesieniu do ścianek działowych, które wykonywane są wg norm lub na podstawie dopuszczenia przez nadzór budowlany, nie są wymagane obliczenia statyczne. Jeśli takie podstawy formalne nie istnieją, to należy przeprowadzić obliczenie wytrzymałości statycznej z uwzględnieniem:

 • ciężaru własnego,
 • zapewnienia lepszego przenoszenia ciężaru przez wsporniki,
 • zapewnienia lepszego rozkładu obciążeń poziomych, np. na grunt,
 • obciążeń uderzeniowych.

  Literatura
  DIN 4103-1. Nichttragende, innere Trennw-nde; Anforderungen, Nachweise (Nienośne, wewnętrzne ścianki działowe; Wymagania, sposoby badania). DIN 4103-4. Nichttragende, innere Trennw-nde; Unterkonstruktionen in Holzbauart (Nienośne, wewnętrzne ścianki działowe; Konstrukcje podtrzymujące w budownictwie drewnianym). DIN 18 183. Montagew-nde aus Gipskartonplatten; Ausf.hrung von Metallst-nderw-nden (Ścianki montażowe z płyt gipsowo-kartonowych; Wykonawstwo metalowych ścianek słupowych).


 • Artykuł wydrukowany z Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl: http://solidnydom.pl

  Adres artykułu: http://solidnydom.pl/scianki-dzialowe-nienosne-wewnetrzne.html

  Copyright © 2009 SolidnyDom.pl. All rights reserved.