- Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl - http://solidnydom.pl -

Ściany szkieletowe

Gundolf Kr.ger
Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Ściany w budownictwie szkieletowym składają się z konstrukcji nośnej (słupów) z drewna pełnego lub klejonego, co najmniej II klasy jakości, lub z płyt wiórowych prasowanych (b ??28 mm) usztywnionej obustronnie połączoną na śruby okładziną z płyt gipsowych. Okładzina może być jednowarstwowa (okładzina zwykła) lub dwuwarstwowa (okładzina podwójna).

Wykonanie
Szkieletowa konstrukcja ściany jest połączona z graniczącymi z nią elementami i stanowi konstrukcję nośną dla okładzin. W wykonaniach specjalnych (np. jako izolacja dźwiękochłonna) można zastosować nawet dwa rzędy słupów (ściana szkieletowa podwójna) bezpośrednio obok siebie, lub z odstępem. W przedmiocie wilgotności drewna należy przestrzegać zaleceń norm. Przy okładzinie dwuwarstwowej należy uwzględnić bezpieczeństwo takiej podwójnej warstwy.

W pustej przestrzeni pomiędzy słupami można umieszczać materiały izolacji akustycznej, cieplnej i przeciwpożarowej oraz instalacje (elektryczne, sanitarne). Szczeliny dylatacyjne całej budowli powinny być uwzględnione również w słupach. Jeżeli ściany przechodzą wzdłuż całego budynku, należy takie szczeliny przewidzieć co ok. 15 m.


Literatura
PN-81/B-03150/02. Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.
DIN 4103. Nichttragende innere Trennw-nde; Anforderungen, Nachweise (Nienośne ściany wewnętrzne; Wymagania, obliczenia).
DIN 4103 cz.4 Nichttragende innere Trennw-nde; (Konstrukcje podtrzymujące w budownictwie drenianym).


Artykuł wydrukowany z Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl: http://solidnydom.pl

Adres artykułu: http://solidnydom.pl/sciany-szkieletowe.html

Copyright © 2009 SolidnyDom.pl. All rights reserved.