Na rynku pojawia sie
coraz więcej firm produkujących drobnowymiarowe elementy (
pustaki ceramiczne ) z których można wznosić jednowarstwowe
nośne ściany zewnętrzne.
Pustaki produkują w Polsce:
1. Firma Wienerberger w Lęborku -
pustaki POROTHERM
2. Firma Jopek z Bytomia – pustaki POROMUR
3. Firma Cerabud z Krotoszyna – pustaki KROTERM
4. Przedsiebiorstwo Ceramiki Budowlanej Plecewice – pustaki
MEGATERM
5. Cegielnia Cermegad z Krakowa – pustaki MEGATERM
6. Cegielnia Kinski z Czech, której przedstawicielstwo znajduje
sie we Wrocławiu, produkuje pustaki KINTHERM.
Pustaki szczelinowe z tak zwanej ,,ciepłej ceramiki""
wytwarzane są w procesie poryzacji, podczas którego glina
wypalana jest z dodatkiem łatwo palnych, ulegających utlenianiu
składników, takich jak : mączka drewna, trociny, granulki
styropianu. Otrzymane wyroby mają takie właściwości
mechaniczne jak tradycyjne cegły, a jednocześnie lepszą
izolacyjność cieplną i akustyczną. Są jednak bardziej kruche
i nasiąkliwe. Najważniejsze zalety murowania ścian z tych
pustaków to skrócenie czasu realizacji inwestycji oraz
zmniejszenie kosztów robocizny. Elementy na ściany
jednowarstwowe są stosunkowo lekkie, a jednocześnie zastepują
w murze kilka cegieł. Ukształtowanie bocznych powierzchni
eliminuje konieczność wykonywania spoin pionowych. Wznoszenie
ścian z tych pustaków wymaga jednak stosowania elementów
wykonywanych bardzo dokładnie. Duże znaczenie ma również
rodzaj użytej zaprawy oraz grubość spoin. Źle wykonywane
spoiny stają się mostkami termicznymi. Dlatego zaleca sie
stosować specjalne gotowe zaprawy z kulkami styropianu o
zbliżonej izolacyjności cieplnej do pustaków. Pustaki
produkowane są o szerokości 36,5 cm ; 38,8 cm ; 39,8 cm oraz 44
cm. Jednak aby uzyskać dobrą izolacyjność ścian bez
konieczności docieplenia jej styropianem powinniśmy stosować
pustaki o gr.44 cm (Porotherm, Kintherm) z ukształtowanymi
ścianami bocznymi na ,,pióro i wpust”". Przy użyciu zaprawy
ternoizolacyjnej i pustaka tej grubości współczynnik K dla
tego muru wynosi 0,31 W/m2 K. Dla porównania stosując pustaki
Megatherm o grubooci 38,8 cm murowane na zwykłej zaprawie
otrzymujemy K= 0,47 W/m2 K. Norma w tym przypadku jest również
spełniona, K poniżej 0,5 (W/m2 K) ale ściana jest o 50 %
"zimniejsza" niż pustak 44 cm + ciepła zaprawa. Przy
grubościach ścian poniżej 40 cm i murowaniu zwykłą zaprawą
cementowo-wapienną, należałoby dodatkowo docieplić ścianę
styropianem gr.5-8cm. Ale jest to rozwiązanie dużo droższe z
uwagi na konieczność wykonania szlachetnych tynków na
styropianie.