Zdzisław Dyląg
Przygotowywany na gorąco beton z kruszywa mineralnego i spoiwa siarkowego, charakteryzujący się odpornością na agresywne czynniki korodujące.
Stosowany w USA (norma dotycząca spoiwa z 1990 r.), Kanadzie, Danii i Indiach. W Europie (Dania, Austria) próby na przełomie lat 1980-90. W Polsce pierwsze próby w latach 1996-98 w Gdańsku i równocześnie w Bielsku-Białej. Problem stanowiło spoiwo siarkowe, zbyt drogie w przypadku importowania z USA. W Bielsku-Białej uzyskano dobre spoiwo (patent RP P 326 569), o istotnej wartości skurczu objętościowego po skrzepnięciu wynoszącej ok. 0,1-0,3% podczas gdy spoiwo amerykańskie ma skurcz 2,5-3,0% (przy skurczu samej siarki ok. 12%).

Surowce
Wagowo orientacyjny skład wynosi: ok. 80% żwiru kwarcowego 0-16 mm i gęstości ok. 980 kg/m 3, ok. 12% mączki kwarcowej o gęstości 300 kg/m 3, oraz ok. 8% spoiwa siarkowego (ilości graniczne 7-15), w postaci siarki modyfikowanej 5% mieszaniny styrenu i węglowodorów olefinowych (etylenowych). W przypadku stosowania zbrojenia stalowego zalecane jest używanie kruszywa zasadowego (wapień, dolomit, porfir) zamiast kwarcowego.

Wytwarzanie
Do mieszanki kruszywa ogrzanej do temperatury 135-140 !C dodaje się spoiwo i miesza, najlepiej w atmosferze dwutlenku węgla, ok. 1/2 h. przy temperaturze nie niższej od 135stC. Taką masę wylewa się albo do poddawanych wibracji form – prefabrykaty, albo na poziome podłoże posadzki. Czas oczekiwania na oddanie do eksploatacji 24 h.

Zastosowania
Budownictwo przemysłowe – elementy wsporcze konstrukcji urządzeń i instalacji w przemyśle chemicznym i we wszystkich agresywnych środowiskach korozyjnych. Są to: zbiorniki do składowania odpadów silnie toksycznych i promieniotwórczych, rurociągi, elementy rur do transportu ciekłych mediów o właściwościach korozyjnych. Posadzki bezspoinowe, m.in. w galwanizerniach i elektrolizerniach. Nawierzchnie dróg o bardzo dużym ruchu samochodowym (skrzyżowania i rozjazdy). Nawierzchnie drogowe i kolejowe (podkłady) w warunkach wiecznej zmarzliny. Ławy fundamentowe. Umocnienia brzegów morskich i podwodne konstrukcje. Siarkobeton znalazł już zastosowanie m.in. w 1997 r. w kanadyjskiej instalacji przemysłowej, utylizującej odpady azbestowe i wytwarzającej nietoksyczne elementy galanterii budowlanej (spoiwo siarkowe wnika w wewnętrzną strukturę włókien azbestowych, dzięki czemu eliminuje jego szkodliwe działanie).

Właściwości
Graniczne wartości istotnych parametrów siarkobetonu są następujące:

 • Wytrzymałość na ściskanie 30-85 MPa,
 • Wytrzymałość na zginanie 4,5-12 MPa,
 • Wytrzymałość na rozciąganie 5,3-7,9 MPa,
 • Gęstość 600-1500 kg/m 3,
 • Współczynnik rozszerzalności liniowej (13-15)10 -6 !C -1,
 • Nasiąkliwość (max) 0,1%
 • Współczynnik sprężystości podłużnej (21-42)10 3 MPa,
 • Współczynnik przewodzenia ciepła 0,37 W/mK,
 • Temperatura użytkowania (zalecana) -50 – +110 !C.

  Zalety
  Najistotniejsze z nich mają charakter antykorozyjny i antyradiacyjny. Należy tu wymienić:

 • odporność na działanie roztworów kwasów organicznych, nieorganicznych, alkaliów oraz roztworów soli (w temperaturze użytkowania siarkobetonu),
 • odporność na działanie mgły solnej, wody morskiej oraz na korozję biologiczną z wyjątkiem niektórych bakterii gnilnych, działających w silnie kwaśnym środowisku (pH 2-2),
 • odporność na działanie promieniowania radiacyjnego, energetycznego (X, g), korpuskularnego ?a, b) oraz neutronowego nawet w wysokich dawkach ekspozycyjnych,
 • stosunkowo wysoka wytrzymałość,
 • możliwość produkcji z surowców krajowych.

  Literatura
  FARAŃSKI R. J.: Tworzywa siarkobetonowe. Materiały Budowlane nr 6/1999, s. 78, 132.
  WEP PWN, Warszawa 1962-1970.