- Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl - http://solidnydom.pl -

Sklejka budowlana bukowa (BFU-BU)

Horst Wild – Tłumaczył Andrzej Machalski

Sklejka budowlana bukowa (niem. skrót BFU-BU) jest produkowana przez sklejanie kilku warstw (okleiny) forniru bukowego na krzyż, przy czym jedna warstwa może składać się z dwóch płatów forniru o włóknach wzajemnie równoległych. Forniry muszą być usytuowane symetrycznie względem osi środkowej.

Sklejka budowlana bukowa jest produkowana w następujących typach:
BFU-BU wilgotność płyt w stanie użytkowym do 18 %,
BFU-BU 100 G* ) wilgotność płyt w stanie użytkowym do 21 %
* ) Przy tym typie płyt dodaje się przy produkcji środek ochrony drewna przeciwko grzybom domowym niszczącym drewno.

Według DIN 68705-5 sklejka budowlana bukowa powinna spełniać następujące wymagania:

Forniry wierzchnie i podkładowe* ) * )
Fornir podkładowy to pierwszy z kolei fornir w kierunku do wewnątrz, poprzeczny względem wierzchniego (tzw. obłogu – obłożenia).

Poprawianie fornirów wierzchnich i podścielających (podkładowych) należy wykonywać za pomocą kleju użytego do płyt. Łaty okrągłe i owalne są niedopuszczalne.

Dopuszczalne są:

 • przebarwienia drewna i wady barwy, jeżeli tylko nie wplywają one na właściwości wytrzymałościowe fornirów,
 • pęknięcia i otwarte spoiny, jeśli występują sporadycznie i nie są szersze niż 4 mm,
 • mocno zrośnięte sęki i miejsca po sękach, jeśli występują sporadycznie, a ich średnica nie jest większa niż 30 mm,
 • drążenia po owadach lub ich larwach, jeśli występują sporadycznie,
 • taśmy klejące, jeżeli nie wpływają one na trwałość sklejenia płyty.

  Forniry w środku sklejki
  Forniry środka sklejki nie powinny mieć wad wpływających na wytrzymałości według tablicy 2.

  Sklejenie
  Do sklejania stosuje się alkalicznie twardniejące kleje fenolowe, fenolowo-rezorcynowe i rezorcynowe. W przypadku innych klejów ich przydatność musi być potwierdzona świadectwem dopuszczenia.

  Budowa sklejki
  Sklejka budowlana bukowa powinna mieć budowę symetryczną względem płaszczyzny środkowej. Dopuszczalna grubość forniru do 3,7 mm (zalecana 1,5 do 3,2 mm). W zależności od grubości, płyta powinna mieć następującą minimalną liczbę fornirów (tabl. 1):  Można wybierać liczbę i usytuowanie fornirów w ramach ustaleń wg tabl. 1. Dzięki temu powstają liczne możliwości struktury płyty i sterowania sprężysto-mechanicznymi właściwościami w podłużnym i poprzecznym kierunku płyty.

  Wytrzymałości
  Sklejka budowlana bukowa jest produkowana w pięciu klasach (tabl. 2).  Gęstość objętościowa
  Gęstość objętościowa sklejki budowlanej bukowej wynosi między 600 a 800 kg/m 3 .

  Wilgotność
  Wilgotność sklejki budowlanej bukowej powinna wynosić loco wytwórnia co najmniej 5 % i najwyżej 15 %.

  Ochrona drewna
  Sklejka typu BFU-BU 100 G jest zabezpieczona przed niszczącymi drewno grzybami domowymi (podstawczakami) przez dodanie w trakcie produkcji środków ochrony drewna.

  Zachowanie się w pożarze
  Sklejka budowlana bukowa bez specjalnego sprawdzania jest uważana za materiał klasy materiału budowlanego B 2.

  Wskazówki praktyczne
  Sklejka budowlana bukowa jest używana głównie do specjalnych celów, na przykład wzmacniania przerwań i wycięć w dźwigarach z drewna warstwowego.

  Zależnie od producenta, sklejka budowlana bukowa jest dostarczana w następujących wymiarach standardowych:
  grubości: 10 do 40 mm,
  formaty: 2200/2500 x 1850 mm,
  2500 x 1500 mm,
  2200 x 1250 mm.

  Oznakowanie
  Znak zgodności z danymi producenta, nadzorujący instytut, typ sklejki, klasa emisji (substancji szkodliwych), grubość, klasa wytrzymałościowa.

  Literatura
  PN-85/D-97001. Forniry. Okleiny i obłogi. Terminologia. Wspólne wymagania i badania.
  PN-84/D-97005.01. Sklejka. Podział, terminologia oraz pomiar wad.
  PN-83/D-97005.11. Sklejka. Sklejka ogólnego przeznaczenia. Wymagania.
  Płyta drewnopochodna laminowana aprobaty nr, nr 2831/ 98-AT-15, 2906/98-AT-15; płyta warstwowa 50 numerów aprobat technicznych Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1999, Warszawa.
  DIN 68705-5. Sperrholz. Bau-Furniersperrholz aus Buche (Płyty stolarskie i sklejki. Sklejka budowlana bukowa).
  Beiblatt 1 zu DIN 68705-5. Bau-Furniersperrholz aus Buche. Zusammenh-nge zwischen Plattenaufbau, elastischen Eigenschaften und Festigkeiten (Dodatek 1 do DIN 68705-5. Sklejka budowlana bukowa. Związki między budową sklejki, właściwościami sprężystymi i wytrzymałościami).


 • Artykuł wydrukowany z Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl: http://solidnydom.pl

  Adres artykułu: http://solidnydom.pl/sklejka-budowlana-bukowa-bfu-bu.html

  Copyright © 2009 SolidnyDom.pl. All rights reserved.