- Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl - http://solidnydom.pl -

Sklejka paskowa

Klaus J. Galil-a – Tłumaczył Andrzej Machalski

Sklejka paskowa (nazwa handlowa Parallam PSL) jest to sklejka z oklein sklejanych równolegle do włókien, o relatywnie wysokiej wytrzymałości.

Wymagania
Na sklejkę paskową można stosować jedynie okleiny przebiegające w kierunku włókien z daglezji lub południowej żółtej sosny. Paski okleiny mają grubość 2,5 lub 3,2 mm, szerokość 16 mm i długość 0,45-2,60 m. Do sklejania służy klej fenolowy.

Obliczanie
Obliczanie i wykonywanie części budowli ze sklejki paskowej powinno odbywać się – tak jak z drewna warstwowego (laminatu drzewnego), chyba że w świadectwie dopuszczenia ustalono inaczej. Sklejka paskowa powinna być stosowana, zgodnie ze świadectwem dopuszczenia, tylko do prętokształtnych elementów budowlanych o jednoczęściowym przekroju prostokątnym i szerokości przekroju poprzecznego b = 40-280 mm oraz wysokości przekroju poprzecznego h = 40-483 mm. Inne nośne wielkości przekroju i/lub kształty przekroju wymagają zwłaszcza w budynkach publicznych, specjalnego uzgodnienia w konkretnym wypadku.

Sklejkę paskową można stosować do wszelkich wykonań, przy których dozwolone jest używanie drewna warstwowego.

Do obróbki sklejki paskowej wystarczają normalne maszyny do obróbki drewna.

Do zaliczenia sklejki do określonej klasy odporności ogniowej niezbędne jest świadectwo badań, wystawione przez upoważnioną przez nadzór budowlany placówkę badawczą. Szybkość spalania wynosi około 0,6 mm na minutę.

W zapobiegawczej chemicznej ochronie drewna obowiązuje DIN 68800 Część 2. Jeśli potem okaże się konieczna chemiczna ochrona drewna, elementy budowlane należy chronić tak jak elementy z drewna warstwowego.

Jako łączniki do drewna można stosować jedynie kołki, sworznie, gwoździe, wkręty do drewna, klamry i kołki wpuszczane (dwustronne kołki z klinami pierścieniowymi).

Kołki prętowe, sworznie i kołki wpuszczane nie mogą być stosowane – w przeciwieństwie do gwoździ, wkrętów i klamer – do tzw. wąskich stron sklejki paskowej.Literatura
Sklejki. Aprobaty techniczne nr 2144/96-AT-15, 2232/96AT-15, 2244/96-AT-15, 2765/97-AT-15. Instytut Techniki Budowlanej. Katalog 1998, Warszawa.
DIN 1052 T.1. Holzbauwerke; Berechnung und Ausf.hrung (Konstrukcje drewniane. Obliczanie i wykonywanie).

DIN 68800 T.2. Holzschutz; Vorbeugender chemischer Holzschutz (Ochrona drewna; Zapobiegawcza ochrona chemiczna).


Artykuł wydrukowany z Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl: http://solidnydom.pl

Adres artykułu: http://solidnydom.pl/sklejka-paskowa.html

Copyright © 2009 SolidnyDom.pl. All rights reserved.