- Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl - http://solidnydom.pl -

Spawanie, rodzaje spoin

Friedrich Grimm – Tłumaczył Andrzej Machalski

Definicja Do łączenia elementów stosuje się najczęściej spoiny liniowe; spawy punktowe, napawania i powłoki są rzadko stosowane lub nie służą wyłącznie łączeniu; spawy krzywoliniowe występują głównie w zbiornikach.

Wymagania
Połączenia spawane są opisywane przez:

 • symbole literowe spoin spawanych (rys. 3),
 • oznaczenia rysunkowe spoin (rys. 7),
 • wielkości geometryczne (rys. 1).  Rodzaje styków
  Miejsce połączenia elementów spoiną nazywa się stykiem. Styki mogą przybierać różne formy. Możliwe rodzaje styków zestawiono na rysunku 2. Z nich wynikają rodzaj i forma wypełnienia spoiny.  Wykonanie

  Rodzaje spoin spawanych
  Liczne odmiany spoin redukują się logicznie do symboli podstawowych, a symbole złożone składają się z symboli podstawowych. Do uzupełniania danych służą symbole dodatkowe i uzupełniające. Wszystkie powszechnie spotykane spoiny przedstawiono na rysunku 3.

  Przygotowanie spoiny i projektowanie przebiegu spawania
  Na rysunku 7 pokazano przykłady dokładnego opisania spawania za pomocą symboli.  Metody badania
  Przy procesie spawania, który – patrząc metalurgicznie jest skomplikowany, jest możliwych wiele błędów, jak na przykład wtrącenia, braki związania i rysy. Badanie spoiny spawanej jest dlatego zawsze konieczne.

  Najważniejsze metody badań obejmują:

 • badanie wizualne,
 • prześwietlanie,
 • metoda ultradźwiękowa.

  Literatura
  PN-EN 22553:1997. Rysunek techniczny. Połączenia spawane, zgrzewane i lutowane. Umowne przedstawianie na rysunkach.
  PN-77/M-69000. Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i określenia.
  DIN EN 29692. Schwei§nahtvorbereitung f.r Stahl (Przygotowanie spoiny spawanej dla stali).
  DIN 18800-7. Stahlbauten. Herstellung, Eignungsnachweis zum Schwei§en (Konstrukcje stalowe. Wykonanie, sprawdzanie przydatności do spawania).


 • Artykuł wydrukowany z Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl: http://solidnydom.pl

  Adres artykułu: http://solidnydom.pl/spawanie-rodzaje-spoin.html

  Copyright © 2009 SolidnyDom.pl. All rights reserved.