Prawidłowe połączenie okna ze ścianą wpływa na komfort użytkowania nowoczesnych budynków. Jest to miejsce jednocześnie najbardziej narażone na utratę ciepła i osadzanie się wilgoci. Dlatego tak ważna jest wiedza o tym jak prawidłowo wstawiać okna. Nawet najwyższej klasy stolarka, która zostanie źle zainstalowana straci swoje walory. Tylko odpowiedni montaż wraz z wykorzystaniem wysokiej jakości produktów izolacyjnych np. Soudal Window System sprawią, że okno będzie prawidłowo spełniać swoje funkcje.

soudal1.jpgOd kilkunastu lat budynki wyposaża się w stolarkę okienną  nowej generacji. Jednak dopiero w 2006 roku Instytut Techniki Budowlanej wprowadził ujednoliconą instrukcję dotyczącą jej montażu. Wniosek jaki z tego płynie nie jest optymistyczny. Oznacza to, że okna montowane były zgodnie      z indywidualnymi umiejętnościami ekip budowlanych, a co się     z tym wiąże opatrzone wieloma błędami, które owocowały np. późniejszą pleśnią na glifach okiennych czy znaczną utratą ciepła. Instrukcja ta nie jest niestety obowiązującą normą, więc i teraz okna bardzo często wstawiane są nieprawidłowo. Dlatego tak ważna jest wiedza o tym jak prawidłowo zamontować stolarkę oraz jakich produktów używać. Aby okno spełniało swoje funkcje trzeba prawidłowo wbudować je w okalające ściany, zadbać o ich uszczelnienie zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz oraz zaplanować odpowiednią wentylację pomieszczenia.                         

soudal2.jpgCoraz szczelniejsze budownictwo pozwala zmniejszyć wydatki na ogrzewanie, ale jednocześnie powodować może podwyższenie wilgotności powietrza wewnątrz budynku. Szczelne okna zmniejszają współczynnik wymiany powietrza, przyczyniając się do osadzania się wilgoci na ścianach. Powstaje ona gdy w pomieszczeniu nie ma zapewnionej odpowiedniej wentylacji, a wilgotność powietrza jest wysoka. Wilgoć z powietrza skrapla się w miejscu łączenia (okno-spoina-ściana), czyli najbardziej wrażliwym na przenikanie ciepła. Jest to najchłodniejsze miejsce w domu, dlatego właśnie tu osadza się para wodna. Gdy ściany budynku utrzymują niższą temperaturę od tzw. „punktu rosy” (w punkcie tym następuje skraplanie się pary wodnej) pojawia się na nich pleśń. Przykładowo dla temperatury 20° C i wilgotności utrzymującej się na poziomie 50% (co oznacza ze powietrze nasycone jest wodą  w 50%) „punkt rosy” wynosi 9,3° C. Przyjmuje się, że płaszczyzna oddzielająca wnętrze budynku w całym pomieszczeniu musi mieć temperaturę większą niż 10° C. Dlatego tak ważne staje się dobre usytuowanie oraz uszczelnienie miejsca łączenia okna ze ścianą.

Aby montaż zakończył się sukcesem…
…należy prawidłowo umieścić ramę okna w otworze ściennym i połączyć ją mechanicznie z konstrukcją ściany z pomocą dybli lub kotew.  Następnie trzeba precyzyjne wypełnić szczelinę pomiędzy ramą okna a otworem ściennym za pomocą np. jednej z pianek poliuretanowych Soudal oraz zabezpieczyć ją w myśl zasady – „strona wewnętrzna powinna być zawsze szczelniejsza niż zewnętrzna”. Izolacja okna od wewnątrz powinna być szczelna i zapewnić ochronę przed wnikaniem wilgoci z wnętrza domu do środka szczeliny pomiędzy futryną a ścianą. Stosuje się tu folię paroszczelną lub sznur dylatacyjny i silikon np. Soudal Silirub. Od zewnątrz używa się folii paroprzepuszczalnej np. Soudal Folienband Outsider lub taśmy rozprężnej, która zwiększając swój rozmiar dopasuje się do nierównych powierzchni. Oba produkty zabezpieczają piankę poliuretanową przed opadami i promieniami UV. Warstwa ta zapobiega przenikaniu wody opadowej z zewnątrz do wnętrza szczeliny przy jednoczesnym umożliwieniu migracji pary wodnej w przeciwnym kierunku. Dobrze zamontowane okna przy użyciu produktów o najwyższej jakości, w połączeniu z prawidłową wentylacją to gwarancja świeżego powietrza przez cały rok oraz braku wilgoci w domu.