Istotnym jest aby po lecie sprawdzić stan eksploatacji instalacji klimatyzacyjnych oraz solarnych . Dlatego też, po kilku miesiącach wzmożonej pracy, warto sprawdzić, czy okres ten nie wpłynął negatywnie na stan instalacji.

Badamy izolację

(Farba Armafinish-99 pozwoli na zabezpieczenie izolacji przed działaniem promieni UV, fot. Armacell)

(Farba Armafinish-99 pozwoli na zabezpieczenie izolacji przed działaniem promieni UV, fot. Armacell)

Izolacja instalacji klimatyzacyjnej i solarnej, często narażona jest na wzmożone działanie promieniowania UV oraz czynników atmosferycznych. W wyniku tego może ona ulec degradacji, a w konsekwencji stracić swoje właściwości izolacyjne. Pierwszymi objawami niszczenia jest obniżenie elastyczności materiału co w konsekwencji prowadzi do jej pękania i kruszenia. Dlatego też, podczas wykonywania przeglądu trzeba zwrócić szczególną uwagę, na miejsca wystawione na długotrwałe działanie promieni słonecznych.

Drugim czynnikiem mogącym znacząco wpłynąć na sprawność instalacji są uszkodzenia mechaniczne izolacji. Mogą one być spowodowane zarówno przez ptaki i gałęzie jak i działalnością człowieka.

„Produkowane przez firmę Armacell otuliny przeznaczone do stosowania na zewnątrz budynków są wyposażone w odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami zarówno mechanicznymi jak spowodowanymi promieniowaniem. Przykładem mogą tu być preizolowane rury Tubolit Split. Ich powierzchnia pokryta jest wytrzymałą folią poliolefinowo-kopolymerową chroniącą zarówno przed wpływem słońca jak i przypadkowym przedziurawieniem. Oczywiście, nawet najbardziej wytrzymały materiał nie zapobiegnie celowemu uszkodzeniu otuliny, na co szczególnie narażone są instalacje, których fragmenty przechodzą przez miejsca ogólnodostępne” –mówi Jarema Chmielarski, dyrektor obsługi technicznej rynku z firmy Armacell.

Naprawiamy

(Niskiej jakości izolacja może ulec zniszczeniu pod wpływem słońca i czynników atmosferycznych, fot. Armacell)

(Niskiej jakości izolacja może ulec zniszczeniu pod wpływem słońca i czynników atmosferycznych, fot. Armacell)

Gdy tylko zauważymy jeden z powyższych objawów należy szybko podjąć odpowiednie kroki, co może zapobiec dalszemu niszczeniu izolacji. W przypadku otulin pozbawionych odpowiedniego zabezpieczenia przed promieniowaniem UV najlepiej użyć farby Armafinish-99. „Farba Armafinish-99 pozwala zapewnić odpowiednią ochronę otulinom kauczukowym, które nie są odpowiednio zabezpieczone przed działaniem promieniowania. Oczywiście, by uzyskać najlepszy efekt, należy jej użyć zaraz po montażu instalacji, jednak jeśli degradacja materiału nie posunęła się zbyt daleko, może ona uchronić przed dalszym niszczeniem” mówi Jarema Chmielarski z firmy Armacell.

W przypadku uszkodzeń mechanicznych należy zastosować samoprzylepną taśmę Armaflex, która pozwoli zabezpieczyć miejsca, w których powstały ubytki w izolacji. Nie tylko zatrzyma to przepływ energii pomiędzy instalacją a otoczeniem, ale również wzmocni uszkodzoną otulinę. Oczywiście tak wykonane zabezpieczenie należy jeszcze pokryć farbą Armafinish-99 „Odpowiednio przeprowadzone i regularnie wykonywane prace konserwacyjne są kluczowe dla sprawności naszej instalacji klimatyzacyjnej bądź solarnej. Niszczenie izolacji można bowiem porównać do rdzy atakującej karoserię naszego samochodu – szybka reakcja może całkowicie wyeliminować problem, z drugiej strony zaniedbanie tej kwestii może nas sporo kosztować.” mówi Jarema Chmielarski z firmy Armacell.