- Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl - http://solidnydom.pl -

Środki impregnujące

Helmut Weber
Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Środki impregnujące są to substancje nasączające, które nadają materiałom budowlanym takie cechy, jakich nie miały one przed zabiegiem impregnacyjnym lub, które zostały utracone w wynku użytkowania

Środki impregnujące mogą np. hydrofobować, oleofobować, wzmacniać, uszczelniać i działać jako biocydy.

Hydrofobowanie – nadanie cechy utrudniającej dostęp wody.

Oleofobowanie – nadanie cechy utrudniającej dostęp oleju (np. ochrona Grafitti).

Wzmacnianie i uszczelnianie – środki wiążące (żel kwasu krzemowego) oddzielają wodę i stabilizują struktury budowlane (np. wzmocnienie piaskowca i injekcja przeciw kapilarnemu podciąganiu wody przez mury).

Biocydy – profilaktyczna ochrona przeciw atakowi mikroorganizmów (glony, grzyby, porosty, bakterie itd.) lub traktowanie (renowacja) już zaatakowanych (pozieleniałych) fasad budynków.

Wskazówki praktyczne
Przy stosowaniu zabiegów impregnacyjnych szczególnie ważny jest właściwy dobór środka, ktory zapewni wystarczającą głębokość wnikania (impregnacja – nasycanie). W próbach wstępnych (laboratoryjnych lub próbach wzorcowych na obiekcie) należy zawsze przeprowadzić taką optymalizację.

Rozprowadzanie środka impregnującego odbywa się w zależności od obiektu: metodą zalewania, zanurzania, wtłaczania pod ciśnieniem, lub przez injekcję i nasycanie próżniowo – ciśnieniowe.

Środek impregnujący może być zastosowany tylko przy wystarczającej porowatości (zdolności wsysania) materiału budowlanego.

Nie istnieją normy na środki impregnujące. Można powoływać się tylko na Instrukcje (np. Hydrofobowanie kamienia naturalnego).

Literatura
WEBER H i in.: Fassadenschutz und Bausanierung (Ochrona i renowacja elewacji budynków). ExpertVerlag, Renningen 1994.


Artykuł wydrukowany z Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl: http://solidnydom.pl

Adres artykułu: http://solidnydom.pl/srodki-impregnujace.html

Copyright © 2009 SolidnyDom.pl. All rights reserved.