Strop typu filigran jest rozwiązaniem łączącym korzyści stosowania prefabrykacji i zalety monolitycznego łączenia elementów na budowie. W zakładzie prefabrykacji wykonuje się cienkie płyty żelbetowe grubości 5-7cm o dowolnym kształcie, które stanowią główny element nośny stropu. Z płyty co 60 -75cm wystają belki kratownicowe zrobione z prętów służące do połączenia cienkiej płyty z betonem wylanym na budowie. Grubość warstwy betonowej wykonanej na budowie wynosi od 10-15cm. Cały strop ma więc od 15-22cm grubości. Zależy to od rozpiętości podpór i od obciążeń, które musi przenieść strop. Grubość stropu musi określić projektant.
    Cienkie płyty w zakładzie prefabrykacji przygotowuje się o szerokości 60-240cm i długości od 240-900cm.
Nie można przygotować szerszych płyt z uwagi na konieczność przewiezienia ich na budowę. Płyty układa się na ścianach i dodatkowo wzmacnia stemplami drewnianymi. Sama cienka płyta jest jakby “deskowaniem traconym”.
Dodatkowo na budowie dozbraja się styki pomiędzy płytami za pomocą siatek zgrzewanych i strefy podporowe przy oparciu płyt na ścianach.
Zalety stosowania takiego stropu:

Płaski sufit bez podciągów i belek wystających w dół.
Gładka powierzchnia sufitu nie wymagająca tynkowania.
Brak konieczności wykonania deskowań.
Ograniczenie robót zbrojarskich na budowie.
Możliwość kształtowania płaskich stropów na dowolnym rzucie budynku (trapezy, łuki).
Wykonanie stropu do rozpiętości nawet 9,0m.
    Do wad zaliczamy konieczność użycia dźwigu oraz wyższe koszty wykonania stropu typu filigran niż deskowanego i zbrojonego na budowie.
Stropy te pracują w obu kierunkach dlatego nazywane są również stropami typu 2K.