- Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl - http://solidnydom.pl -

Stropy z belkami drewnianymi (stropy drewniane)

Jochen Pfau, Karsten Tichelmann
Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Stropy – przegrody ograniczające pomieszczenia w budownictwie drewnianym. Wykonawstwo tych stropów musi uwzględniać ochronę przeciwpożarową

Z punktu widzenia techniki ochrony przeciwpożarowej rozróżniane są dwa rodzaje stropów w budownictwie drewnianym:

 • Stropy w systemie budownictwa drewnianego płytowego, z zamkniętym pokryciem górnym i dolnym na żebrach drewnianych, czyli całkowicie przykrytych belkach drewnianych.
 • Stropy z belek drewnianych, częściowo lub całkowicie odsłoniętych, narażonych na działanie ognia.  Jako warstwa górna zarówno dla stropów z belek drewnianych, jak i dla stropów z płyt drewnianych mogą być stosowane następujące materiały, bez potrzeby dalszych zaleceń:

 • płyty ze sklejki,
 • płyty wiórowe,
 • deski łączone na wpust i pióro z drewna drzew iglastych.

  Przy stropach z belkami drewnianymi należy stosować dodatkowe łaty pomiędzy pokryciem górnym a belkami. Jako materiały na warstwę dolną (sufity i podsufitki) mogą być stosowane następujące materiały, bez potrzeby dalszych zaleceń:

 • płyty ze sklejki,
 • płyty wiórowe,
 • płyty pilśniowe,
 • płyty budowlane gipsowo – kartonowe GKD lub GKP (DIN 18 180),
 • gipsowo – kartonowe płyty pod tynk,
 • deski z włókna drzew iglastych,
 • deski szalunkowe uszczelniające z drzew iglastych,
 • deski profilowane z wpustami,
 • deski łączone na wpust i pióro z drewna iglastego,
 • płyty lekkie z wełny drzewnej,
 • płyty stropowe gipsowe,
 • siatka druciana pod tynk.

  Z kolei jako materiał okładzinowy od dołu stropów z belkami drewnianymi mogą być stosowane także rozwiązania firmowe, atestowane płyty, jak np.:

 • płyty gipsowo – wiórowe (GW),
 • płyty wapieniowo – silikatowe,
 • płyty z włókien mineralnych,
 • płyty drewnopochodne na lepiszczu mineralnym.  Ułożone w drewnianym stropie przegrody i inne ograniczenia rozchodzenia się pary oraz folia uszczelniająca od wiatru nie mają wpływu na odporność ogniową. Przez podsufitkę mogą być przeprowadzane również pojedyncze przewody elektryczne, co nie ma wpływu na odporność ogniową, pod warunkiem, że powstałe z tego powodu otwory zostaną zamknięte, np. gipsem. Szczególnie starannego wykonania wymaga przejście przez strop prowadzonych pionowo przewodów. Pęczki przewodów, do średnicy 50 mm, moga być prowadzone przez podsufitkę bez specjalnych zabiegów. Należy tylko miejsce przechodzenia wyłożyć ciasno ułożonym włóknem mineralnym i następnie uszczelnić zaprawą gipsową.  Wykonawstwo z uwzględnienim ochrony przed hałasem

  Konstrukcje podłóg

 • Posadzki pływające
  Stosuje się posadzki pływające o możliwie wysokim ciężarze (masie). Należy zwracać szczególną uwagę na doskonałą izolację posadzek pływających od scian, gdyż w przeciwnym razie dochodzi do przenoszenia dźwięków przez ograniczające posadzkę ściany.

 • Obciążanie
  Dociążenie stropu z belek drewnianych, przy równoczesnym zachowaniu elastyczności, można osiągnąć przez rozłożenie lub naklejenie płytek betonowych albo kamiennych. Przy tym wymiary płytek nie powinny być zbyt duże, gdyż na szczelinach pomiędzy płytkami spoczywa względnie elastyczna nadbudowa. Ważne jest również wykonanie szczelnego deskowania nośnego powyżej belek stropowych. Jeśli nie jest to możliwe, należy folię lub wkładkę papierową nakleić dokładnie na ułożoną warstwę obciążającą, lub ułożyć cienką płytę drewnianą.
  Szczegolnie korzystne efekty osiąga sie przez kombinację obciążenia i pływającej posadzki.
  Równie dobre efekty można osiągnąć przy wystarczająco ciężkiej obsypce i suchej posadzce. Obsypka ma tę zaletę, że może niwelować nierówności starych belek stropowych nawet powyżej 5 mm.
  Nawet zastane “stare” wypełnienie oznacza również podwyższenie ciężaru stropu z belek i powinno być usunięte tylko w koniecznych przypadkach.

 • Miękkie sprężynujące wykładziny podłogowe
  (Wykładziny dywanowe) Wykładziny takie zapewniają znaczną poprawę tłumienia odgłosu kroków o wysokich częstotliwościach  Okładziny od dołu

 • Mocowanie okładzin
  Mocowanie okładzin do belek ma bardzo istotne znaczenie (rys.3). Musi być wykonane możliwie miękko, np. przez listwy połączone elastycznie z belkami lub sprężystą szynę. Wytłumienie odgłosu kroków wynosi średnio 10 dB, przy zamocowaniu na łatach.

 • Ciężar okładzin
  Okładzina z punktu widzenia tłumienia dźwięków jest tym korzystniejsza, im jest cięższa (ma większą masę) i bardziej elastyczna. Dołożenie drugiej płyty gipsowej na okładzinę dolną podwyższa skutecznośc tłumienia dźwięków o 4 dB.

 • Okładziny szczelne
  Okladziny są szczelne akustycznie, ale mimo to nastepuje przenoszenie dźwięków przez istniejące szczeliny.

  Wytłumianie pustych przestrzeni

  Aby zminimalizować przenikanie dźwięków przez puste przestrzenie w stropie, wymagane jest wygłuszanie swobodnych przestrzeni materiałami tłumiącymi (o współczynniku oporności właściwej liniowej (???5 kNs/m 4 ). Substancja izolująca powinna mieć grubość minimum 50 mm, a im wyższy stopień wypełnienia, tym lepsze tłumienie.

  Literatura
  PN-90/B-02 851. Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metody badania odporności ogniowej elementów budowlanych.
  DIN 4104. Beiblatt; Schallschutz im Holzbau (Karta dodatkowa; Ochrona przed hałasem w budownictwie drewnianym).
  DIN 4102. Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen (Właściwości palne materiałów i elementów budowlanych).


 • Artykuł wydrukowany z Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl: http://solidnydom.pl

  Adres artykułu: http://solidnydom.pl/stropy-z-belkami-drewnianymi-stropy-drewniane.html

  Copyright © 2009 SolidnyDom.pl. All rights reserved.