Prawidłowa izolacja termiczna budynków ma na celu osiągnięcie
odpowiedniej temperatury nie tylko powietrza, ale także ścian, podłóg i
sufitów. Chłód w pomieszczeniach pochodzi bardzo często od zmniejszonej
temperatury pionowych i poziomych elementów ochronnych.

Średnia pomiędzy temperaturą powietrza a ścian to temperatura operacyjna, czyli taka jaką odbiera ciało człowieka. Aby uniknąć ochładzania ścian, należy je ocieplić, czyli nałożyć na nie warstwę materiału izolacyjnego. Pozwala to także na szybkie nagrzanie pomieszczenia.

Pozytywnym skutkiem izolacji termicznej jest zapobieganie powstawania problemów, związanych z obecnością skraplającej się wilgoci (czyli również problemów z powstawaniem pleśni, grzybów i zacieków). Kłopoty te mogą się pojawiać, jeśli powierzchnia wewnętrzna ścian jest za zimna, nawet tylko w niektórych miejscach. Aby ich uniknąć najlepiej zaizolować całą powierzchnię zewnętrzną ścian. Dzięki takiemu rozwiązaniu, osłona całego budynku utrzymuje ciepło w sposób jednorodny, bez tworzenia różnic w temperaturze pomiędzy różnymi strefami.

Izolacja termiczna pozwala na redukcję zarówno kosztów ogrzewania, jak i emisji zanieczyszczeń, ponieważ budynki prawodłowo zaizolowane wykazują zmniejszoną dyspersję ciepła. Stąd zmniejszają się ilości materiału spalanego w celu ich ogrzania.

mapei1.jpg

1) Istniejący system izolacji termicznej ścian wykonanych z ceramiki budowlanej:
2) zaprawa klejąca do styropianu
3) płyta izolacyjna
4) zaprawa klejąca do siatki, zbrojona, nakładana w dwóch warstwach, z zatopioną siatką z włókna szklanego
5) wykończenie tynkiem akrylowym lub silikonowym

Gdzie można stosować izolację?

a) izolacja wewnętrzna

Izolując ściany od wewnątrz uzyskuje się zwiększenie temperatury w pomieszczeniach i polepszenie ich parametrów akustycznych. Ten typ izolacji pozwala na uzyskanie obszaru, który w chwili włączenia ogrzewania nagrzewa się szybko, ponieważ zostaje ogrzane jedynie powietrze a nie struktura ściany.

Jest to z pewnością najlepsze rozwiązanie dla budynków, które nie są stale użytkowane, na przykład mieszkanie w górach, z którego korzysta się jedynie w weekend. Ocieplone pomieszczenie ochładza się jednak bardzo szybko: niezbędne jest wówczas stałe działanie instalacji grzewczej, żeby utrzymać wewnątrz ciepło (ściany pozostają zawsze zimne, budynek wykazuje niską bezwładność termiczną).

Wada tego typu izolacji polega na tym, że do jej wykonania należy całkowicie opróżnić budynek. Poza tym, dodając kolejną warstwę po stronie wewnętrznej zmniejsza się powierzchnię mieszkalną.

mapei2A.jpg
Ocieplona przegroda z pojedynczym zbrojeniem

b) izolacja zewnętrzna

Izolując ściany z zewnątrz osiąga się usunięcie wszystkich punktów zimnych a zarazem zwiększa zdolność gromadzenia ciepła przez budynek. Ściany ogrzewają się, gromadzą ciepło, które następnie oddają pomieszczeniu. Powoduje to, że instalacja grzewcza może działać krócej, przez co oszczędza się materiał grzewczy i zmniejsza emisję zanieczyszczeń.

Ważną zaletą bezspoinowego systemu dociepleń jest całkowite usunięcie mostków termicznych, czyli tych punktów krytycznych (obwody okien, naroża, słupy, płyty balkonowe), gdzie najłatwiej powstają zjawiska tworzenia się pleśni i plam. Ponadto system ten wykonuje się bez większego przeszkadzania mieszkańcom  budynku i nie ma konieczności opróżniania pomieszczeń, gdyż układając materiał izolacyjny układa się jedynie po zewnętrznej stronie budynku.

mapei2b.jpg
Ocieplona przegroda z podwójnym zbrojeniem (system zalecany do wysokości 2 metrów)

System zewnętrznej izolacji termicznej ścian budynków

W takim systemie połączenie paneli izolacyjnych z podłożem wykonujemy używając specjalnych zapraw klejących. Części mechaniczne (profile i kołki rozporowe) nadają mu stabilności podczas procesu wiązania zaprawy klejącej.

System składa się z:

- kleju do przyklejania płyt izolacyjnych,

- warstwy izolacyjnej,

- siatki zbrojeniowej z włókna szklanego,

- zaprawy do wykonywania warstwy zbrojonej siatką,

- preparatu gruntującego,

- warstwy tynku,

- materiałów dodatkowych (profile aluminiowe, kołki mocujące do paneli izolacyjnych, kołki mocujące do listwy startowej).

mapei3.jpg

Opracowanie na podst. materiałów MAPEI Profesjonalna Chemia Budowlana