Thermomur to kompleksowy system budowy domów z elementów styropianowych. Elementy wykonane ze spienionego polistyrenu wypełniane są betonem, który tworzy warstwę konstrukcyjną w ścianach. Montaż ścian jest bardzo prosty ( jak klocki Lego ) i możemy sami zmontować elementy konstrukcyjne ścian. W systemie istnieją dwa warianty ścian zewnętrznych: “thermomur -250″ oraz “thermomur -300″. W systemie 250 ściana zewnętrzna ma grubość 25cm: od wewnątrz i na zewnątrz 5cm styropianu, w środku 15cm betonu. W systemie 300 ściana zewnętrzna ma grubość 30cm: od wewnątrz 5cm styropianu, na zewnątrz 10cm styropianu, w środku 15cm betonu. Zwiększenie grubości izolacji termicznej po stronie zewnętrznej z 5 do 10cm powoduje poprawę współczynnika przenikania ciepła przez ścianę z 0,28 W/m2K do 0,20 W/m2K. Oba warianty ścian gr. 25 i 30cm spełniają wymogi Polskiej Normy w zakresie ochrony cieplnej budynków.
Podstawowe elementy ścienne TH1, TH2 mają wymiary szerokość: 25cm, wysokość 25cm, długość 120cm. Na 1m2 ściany przypada 3,33 elementu oraz 125 litrów betonu. Dla kształtowania wieńców produkuje się element TH3, a dla nadproży element TH4. Za pomocą elementów TH4 możemy wykonać nadproże o dowolnej długości, bardzo dobrze ocieplone. System Thermomur pozwala na wykonanie ścian pod kątem i ścian zaokrąglonych. Służą do tego elementy TH11-TH13. Ściany zewnętrzne należy dodatkowo zbroić prętami stalowymi, których średnice i rozstaw określa projektant.
    Ściany wewnętrzne nośne możemy wykonać z dowolnych materiałów lub z elementów systemu Thermomur.
Z elementów systemu Thermomur możemy również wykonać dach. Element styropianowy TH7 zastępuje nam łaty, a jednocześnie ociepla nam dach. Krokwie muszą posiadać rozstaw co 60cm, do nich przybija się elementy TH7. Na tak przybite elementy układamy dachówkę cementową lub ceramiczną przystosowaną do rozstawu łat co 33cm. Użycie elementów TH7 eliminuje potrzebę stosowania izolacji wodoszczelnej. Nachylenie połaci dachowej dla tego systemu wynosi od 27 do 45 stopni. Poprzez zastosowanie elementów TH7 na dachu uzyskujemy współczynnik U = 0,23 W/m2K.
     Wykończenie ścian zewnętrznych można wykonać na kilka sposobów. Można wykonać tynk szlachetny na siatce lub okładzinę klinkierową bądź Siding. Od wewnątrz ściany najczęściej wykańcza się za pomocą płyt gipsowo – kartonowych. W systemie Thermodom można stosować różne rodzaje stropów.
    Wszystkie wymienione elementy systemu są produkowane w Żorach w firmie Thermodom tel.4342873.
Łącznie w naszej pracowni zaprojektowaliśmy 105 różnych obiektów w systemie Thermomur.