jastrychy_duze.jpgPodłogi pod względem powierzchni zajmują w budowlach naziemnych
największą część budynku. Tworzą je konstrukcje, z którymi mamy
codziennie kontakt, nie uświadamiając sobie nawet ich budowy. Pod
warstwą wierzchnią, czyli tą, po której się chodzi, ukryty jest
zazwyczaj mniej lub bardziej złożony system poszczególnych warstw
podłogi. Ostatnią stanowi warstwa spoiwa, zwana jastrychem.

-
Jastrych to cienka (10 – 60 mm) monolityczna warstwa podkładu
podłogowego, przeznaczona do bezpośredniego obciążania lub jako podłoże
do prowadzenia dalszych prac. Zadaniem jastrychu jest wyrównanie
powierzchni np. stropu przed położeniem materiału wykończeniowego,
jakim może być terakota lub inne płytki podłogowe, parkiet, wykładzina
dywanowa lub z tworzyw sztucznych – informuje Tomasz Jarzyna z firmy
Baumit.

Jastrych jako warstwa wykończeniowa podłogi
kształtuje wnętrze i oprócz warunków estetycznych spełnia również 
szereg warunków technicznych, takich jak np. elastyczność, odporność na
ścieranie, dobre przewodzenie ciepła (ważne przy ogrzewaniu
podłogowym), twardość, trwałość, niepalność, równość i wiele innych.

Zaletą
lanych jastrychów jest ich łatwość nakładania i nieograniczona
możliwość kształtowania powierzchni. Materiał można stosować zarówno w
nowych jak i remontowanych budynkach, halach przemysłowych, jak również
w budynkach użyteczności publicznej.