- Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl - http://solidnydom.pl -

Systemy szklenia okien

Horst Wild
Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Systemy szklenia jest to pojęcie nadrzędne, obejmujące zróżnicowane wykonanie połączeń szkła z ramą, montażu szkła i uszczelnienia pomiędzy oszkleniem a ramą.W świetle danych zawartych w tablicy rozróżnia się:

 • Systemy szklenia ze swobodnymi gazami uszczelniającymi (Va1),
 • Systemy szklenia z listwą utrzymującą szkło i wypełnioną przestrzenią wrębu (Va2 do Va5),
 • Systemy szklenia z listwą utrzymującą szkło i nie uszczelnioną przestrzenią wrębu (Vf3 do Vf5) .

  Symbole użyte w tabeli oznaczają:
  V – system szklenia,
  a – wypełniona przestrzeń wrębu,
  f – nie wypełniona przestrzeń wrębu,
  1 do 5 – grupy obciążenia oszklenia i okien.

  Wskazówki praktyczne

  Oznakowanie
  Systemy szklenia okien określa się skrótami jak podano w tablicy 1.

  Przykład
  Oznaczenie systemu szklenia (V) z wypełnioną przestrzenią wrębu (a) i grupą obciążenia 3.

  System szklenia – Va3.
  Wymagania odnośnie materiałów pomocniczych

 • Wymagania ogólne Materiały pomocnicze do szklenia powinny dobrze łączyć się z innymi stosowanymi w procesie szklenia.
 • Materiały podkładowe i gruntujące
 • Jeżeli producent materiałów uszczelniających zaleca użycie danego podkładu malarskiego i/lub gruntującego do określonego systemu szklenia, to należy stosować tylko ten rodzaj wyrobu.
 • Taśma podkładowa Taśma podkładowa powinna mieć jednakowe wymiary na całej swojej długości. Jej grubość należy tak dobrać, aby zapewnić wymagane wymiary a1 i a2 podkładu uszczelniającego. Wysokość taśmy podkładowej należy dobrać w ten sposób, ażeby na uszczelnienie pozostał co najmniej 5 milimetrowej szerokości pas powierzchni przylegania materiału uszczelniającego do szkła i ramy okiennej znajdującej się po przeciwnej stronie. Jeżeli system szklenia nie wymaga wypełnienia przestrzeni wrębu, należy pozostawić odstęp większy o kolejne 5 mm pomiędzy taśmą podkładową i spodem wrębu. Ponadto przy doborze taśmy podkładowej należy uwzględnić obciążenie pochodzące od oszklenia.
 • Klocki Różne rodzaje klocków (nośne, dystansowe, mostkujące) należy umieszczać w ten sposób, aby przez oddziaływanie wilgoci i/lub temperatury nie powodować niedopuszczalnych odkształceń.
 • Konstrukcje ram Konstrukcje ram należy wykonywać zgodnie z normami. Wręby i listwy utrzymujące szyby powinny odpowiadać odpowiednim wymaganiom, jeśli w odniesieniu do specjalnych rodzajów oszklenia nie stawia się innych wymagań (np. wymagania producenta szkła).
 • Wybór systemu szklenia Dla każdego otworu okiennego należy zgodnie ze spodziewanym obciążeniem ustalić grupę obciążenia. Zależnie od tej grupy należy wybrać odpowiedni system szklenia (z podanych w tablicy 1).
 • Wskazówki dotyczące wykonania Jeżeli wybierze się system szklenia z niewypełnioną przestrzenią wrębu, klocki należy trwale zamocować w ramach. Materiał uszczelniający należy rozprowadzać równomiernie, możliwie nie pozostawiając pęcherzyków powietrza, nakładając go z ostrym ścięciem. Przy wyborze systemów szklenia z listwą utrzymującą (Va2 do Va5 i Vf3 do Vf5) w oknach drewnianych listwę mocuje się metalowymi sztyftami. Nie powinny one być wbijane zbyt głęboko, jeśli szczegółowe zasady nie stanowią inaczej. Uszczelnienia nie powinny być pokrywane farbą. Podczas malowania sąsiadujących z nim części ramy lub listwy utrzymującej zasięg nakładania farby należy ograniczyć do 2 mm.

  Literatura
  OLENDZKI Z. i in.: Okna. COIB, Warszawa 1995.
  PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
  PN-73/B-10180. Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
  PN-92/B-30177 Kit szklarski. Wspólne wymagania i badania.
  PN-EN 78;1993. Metody badania okien.
  PN-87/B-9030/02. Listwy przyszybowe drzwiowe z poli(chlorku winylu). Profil Z.
  PN-87/B 89030/05 Listwy przyszybowe okienne z poli(chlorku winylu). Profil W.
  DIN 18 055, 10/81. Fenster; Fugendurchl-ssigkeit, Schlagregendichtheit und mechanische Beanspruchung; Anforderungen und Pr.fung (Okna; Szczelność spoin, szczelność na deszcz ulewny i obciążenia mechaniczne; Wymagania i badania).
  DIN 18 056 06/66. Fensterw-nde; Bemessung und Ausf.hrung (Ściany z oknami. Wymiarowanie i wykonanie).
  DIN 18 545. Abdichten von Verglasungen (Uszczelnianie oszklenia).


 • Artykuł wydrukowany z Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl: http://solidnydom.pl

  Adres artykułu: http://solidnydom.pl/systemy-szklenia-okien.html

  Copyright © 2009 SolidnyDom.pl. All rights reserved.