- Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl - http://solidnydom.pl -

Szczebliny okienne

Horst Wild
Tłumaczył Wiesław Słowik

Szczebliny okienne (analogicznie także szczebliny drzwiowe) są to wąskie, najczęściej profilowane listwy, dzielące powierzchnię szyby w kierunku poziomym i pionowym lub po przekątnej. Szczebliny o rozczłonkowanych profilach nazywane są szczeblinami ozdobnymi; szczebliny przecinające się pod kątem prostym są nazywane szczeblinami krzyżowymi. Szczebliny umieszczane tylko po jednej stronie szyby są nazywane szczeblinami ślepymi.

Wskazówka praktyczna
W związku z powszechnym obecnie stosowaniem szyb zespolonych izolacyjnych, przy tzw. szczeblinach dzielących (szczebliny rzeczywiste), każdorazowo musi być uwzględniona grubość szyby. Prowadzi to do konieczności stosowania szczeblin o szerokości > 30 mm, co ze względów estetycznych spotyka się ze sprzeciwem klientów. Jako rozwiązania alternatywne mogą być stosowane wąskie profile z wewnętrznym elementem dystansującym. Takie szczebliny mogą być nakładane jednostronnie po stronie zewnętrznej, dzięki czemu strona wewnętrzna nie jest dzielona szprosami, co ułatwia mycie szyby. Innym rozwiązaniem alternatywnym są widoczne szczebliny umieszczane w komorze powietrznej szyby zespolonej (w żargonie nazywane “szczeblina w galarecie”).

Te pozorne szczebliny nie są jednak stosowane w obiektach zabytkowych. Jeśli okno budynku zabytkowego musi posiadać drobne podziały szczeblinowe, najwłaściwszym rozwiązaniem jest okno zespolone, w którym zewnętrzne skrzydło może być szklone pojedynczo, z zastosowaniem wąskich szczeblin. Skrzydło wewnętrzne jest szklone szybą zespoloną, bez podziałów dodatkowymi szczeblinami.W wielowarstwowych szybach zespolonych komora wewnętrzna jest wypełniona powietrzem lub innym gazem i z powodu szczelnego zamocowania na obrzeżach niemożliwe jest wyrównanie ciśnienia między komorą a otoczeniem zewnętrznym, ulega zatem deformacji płaskość szyby w zależności od warunków zewnętrznych. Przy wielkowymiarowych szybach prowadzi to do zniekształcenia odbitego obrazu, ale nie ma wpływu na zamocowanie szyby na obwodzie. Przy małych formatach szyb, co ma miejsce przy podziałach szczeblinowych, występujące naprężenia mogą doprowadzić do pęknięcia szyby albo do rozszczelnienia połączenia na obwodzie.

Literatura
PN-88/B-10085. Stolarka budowlana – okna i drzwi wymagania i badania.
DIN 68121. Holzprofile f.r Fenster und Fenstert.ren (Profile drewniane do wyrobu okien i drzwi okiennych).


Artykuł wydrukowany z Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl: http://solidnydom.pl

Adres artykułu: http://solidnydom.pl/szczebliny-okienne.html

Copyright © 2009 SolidnyDom.pl. All rights reserved.