Czy rzeczywiście drobna niedokładność w wykonaniu izolacji fundamentów jest w stanie zaszkodzić całemu budynkowi? Tak, ponieważ ściany stykające się z gruntem są ciągle narażone na działanie wilgoci. Zła zewnętrzna warstwa izolacyjna fundamentów – lub zmniejszająca się z biegiem lat ich szczelność – prowadzi do przenikania wilgoci i poprzez podciąganie kapilarne do podnoszenia się jej poziomu w ścianach. Może to doprowadzić do zniszczenia biologicznego lub mechanicznego części domu. Ponadto, jednym z podstawowych wymagań, które powinien spełniać obiekt budowlany – zgodnie z artykułem 5 „Ustawy prawo budowlane” – jest oszczędność energii i zapewnienie odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. Nie można zatem zapominać o fundamentach i  strefie przemarzania, która w naszym klimacie znajduje się 1,10 – 1,20 m poniżej poziomu terenu.
      Tradycyjne metody izolacji fundamentów z zastosowaniem papy nastręczają wiele trudności. Ocieplenie takich fundamentów jest pracochłonne i kłopotliwe. Podobnie jest w wypadku ocieplania fundamentów zaizolowanych masami na bazie rozpuszczalników organicznych – bezpośrednie przyklejanie płyt styropianowych do hydroizolacji bitumicznej rozpuszczalnikowej powoduje bowiem rozpuszczanie styropianu.
      Problemy te nie dotyczą natomiast dyspersyjnych (wodnych) systemów hydroizolacji fundamentów. Należą do nich, przyjazne środowisku naturalnemu, preparaty systemu Izohan Izobud W. Są one wolne od rozpuszczalników, nie zawierają żadnych szkodliwych substancji. Posiadają ponadto zdolność do elastycznego, niezawodnego i trwałego przyklejania twardych płyt izolacyjnych ze spienionego polistyrenu (styropianu) lub z wełny mineralnej.
 
Przygotowanie podłoża
      Pierwszy etap prac, obejmujących hydroizolację i docieplenie fundamentów, dotyczy właściwego przygotowania podłoża. Musi być ono stabilne, czyste, wolne od kurzu, smoły i innych powłok przeciw przyczepnościowych. Wystające resztki zaprawy należy zbić, a krawędzie odsadzek oczyścić z gruzu i ziemi. Głębokie spoiny i rysy należy uzupełnić.
      We wszystkich kątach wewnętrznych należy wykonać fasety (wyokrąglenia) z zaprawy naprawczej Izohan Renobud R-103 lub Izohan Renobud R-104) o promieniu 4-6 cm. Zaleca się obrobienie wyokrąglenia pomiędzy ścianą a fundamentem zaprawą szlamową (Izohan ekofolia wysokociśnieniowa 1-skł.) w celu ochrony przed ciśnieniem wody.
      Aby uzyskać wzmocnienie podłoża, zmniejszenie jego nasiąkliwości oraz zapewnić lepszą przyczepność izolacji do podłoża, zaleca się jego gruntowanie. Do gruntowania pod izolacje wykonywane w systemie Izohan Izobud W stosuje się Izohan Izobud WL rozcieńczony z wodą w proporcjach 1:1. Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na nierównych powierzchniach o dużych porach, jak przy cegłach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (drapane) masą Izohan Izobud WL lub Izohan Izobud WM. Szpachla wypełniająca musi wyschnąć zanim można będzie rozpocząć następny etap pracy.
     
Bezspoinowa powłoka izolacyjna
      Po przeschnięciu zagruntowanej powierzchni nakładamy właściwą izolację pacą lub szpachlą na grubość zależną od typu izolacji. Zaleca się użycie grubonakładalnej masy hydroizolacyjnej Izohan Izobud WM. Jednorazowo nakładamy warstwę nie grubszą niż 2 mm. Po przeschnięciu pierwszej, nanosimy kolejne warstwy. Zawartość opakowania, przed rozpoczęciem prac, należy wymieszać.
      Powłokę nanosi się zawsze na stronę ściany narażoną na działanie wody. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by powierzchnie kątów wewnętrznych i zewnętrznych były dokładnie pokryte masą. W zależności od obciążenia wodą, należy dobrać odpowiednią grubość warstwy izolacyjnej. W przypadku występowania wody bez ciśnienia nakłada się 2-3 kilogramy na metr kwadratowy (izolacja typu lekkiego lub średniego). W przypadku działania wody pod ciśnieniem – na jeden metr kwadratowy nakłada się min. 4 kg preparatu (izolacja typu ciężkiego). W pierwszej kolejności uszczelnia się punkty przyłączenia, tj. miejsca styku ściany zewnętrznej z fundamentem, przejścia rur, studzienki, świetliki, dylatacje. Następnie izoluje się powierzchnie. Masę uszczelniającą nakłada się od dołu do góry kielnią do wygładzenia.
      W przypadku szczególnych wymagań wtapia się w izolację tkaninę zbrojącą, np. Typar lub Wigofil. Najpierw nakłada się pierwszą warstwę izolacji, potem wtapia się w świeży materiał tkaninę zbrojącą i lekko przyciska. Taki izolacyjny system niezawodnie zabezpiecza ściany fundamentów przed działaniem wilgoci gruntowej i zapewnia zarazem bardzo dobrą izolacyjność cieplną (wraz z twardymi płytami styropianowymi lub z wełny mineralnej). System ten bardzo dobrze zabezpiecza też izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ponadto, ze względu na prostą i szybką obróbkę, jest bardzo opłacalny.
Przyklejanie płyt ocieplających
      Po zakończeniu prac uszczelniających i przeschnięciu warstwy z preparatu Izohan Izobud WM możemy przystąpić do przyklejania płyt ocieplających. W przypadku płyt styropianowych typu EPS zaleca się wykorzystanie lepiku do styropianu Izohan Izobud WL. Jeżeli ocieplenie wykonujemy przy użyciu płyt styropianowych typu XPS lub płyt z wełny mineralnej, zalecane jest użycie uniwersalnej masy klejącej Izohan Izobud WK.
      Płyty izolacyjne możemy przyklejać na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na naniesieniu preparatu bezpośrednio na podłoże pasmami o szerokości ok. 4 cm i grubości ok. 1,5 mm. Zaleca się, aby płyta była przyklejona spoiną szerokości min. 4 cm na całym obwodzie i dodatkowo spoinami w odstępach ok. 30 cm na całej klejonej powierzchni.
      Można też przyklejać płytę na placki. W zależności od wielkości płyt, rozmieszcza się równomiernie 6-8 placków wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty. W przypadku masy Izohan Izobud WL bardzo istotną rzeczą jest odczekanie ok.15-20 min. (w zależności od warunków temperaturowych). Następnie płyty odpowiednio się przykłada i mocno dociska. Oznaką, że czas oczekiwania był zbyt długi, jest zmiana barwy masy z brunatnej na czarną.
      Opisany powyżej system chroni fundamenty przed wodą i stratami termicznymi, daje pewność, że zastosowane w tych pracach płyty izolacyjne nie będą narażone na negatywne oddziaływanie rozpuszczalników zawartych w hydroizolacjach bitumicznych rozpuszczalnikowych.