- Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl - http://solidnydom.pl -

Szczelność na przenikanie powietrza

Klaus J. Galil-a
Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Jest to zdolność spełnienia zespołu wymagań, stawianych powłoce budynku, oknom, drzwiom balkonowym i innym otworom w budynku w zakresie szczelności. Szczelność w odniesieniu do powietrza jest podstawową przesłanką, określającą izolacyjność cieplną budynku. Tylko konstrukcje szczelne na przenikanie powietrza i wiatru mogą zabezpieczać przed przedostawaniem się ciepłego i wilgotnego powietrza do ścian konstrukcji i kondensowania się tam w chłodniejszych obszarach.

Budynkom stawia się następujące wymagania w zakresie szczelności:

 • Jeśli przewodzące ciepło powierzchnie, np. ściany zewnętrzne, są utworzone przez szalunki, albo nakładane czy łączone na zakład elementy budowlane w kształcie płyt (np. gont, płytki okładzinowe małych wymiarów), to należy całą powierzchnię wyłożyć warstwą nie przepuszczającą powietrza, gdy w inny sposób nie można zapewnić odpowiedniej szczelności.
 • Współczynnik przepuszczalności przez szczeliny w oknach zewnętrznych i drzwiach balkonowych pomieszczeń ogrzewanych nie powinien przekraczać wartości, podanych w poniższej tabeli.
 • Współczynnik przepuszczalności szczelin (an ) oznacza ilość powietrza, przechodzącą przez skrzydła i ramy okienne na jednostkę czasu, długości i różnicy ciśnień.
 • Pozostałe szczeliny (np. powstałe w wyniku przechodzenia płatwi i komina, połączeń okien, drzwi balkonowych i zwykłych) w powierzchni zewnętrznej przewodzącej ciepło powinny być trwale uszczelnione stosownie do aktualnego poziomu techniki.  Oprócz wymiany ciepła (DIN 4108), należy mieć na uwadze wymagania higieny i zapewnić wystarczającą wymianę powietrza, ograniczoną wilgotność oraz w odpowiednich przypadkach doprowadzenie powietrza do palenisk.

  Wykonanie
  Stworzenie warstwy nieprzepuszczalnej dla powietrza jest możliwe tylko przy zastosowaniu właściwych materiałów i konstrukcji, charakteryzujących się jednostkową przepuszczalnością powietrza poniżej 0,1 m 3 /(m 2 h) przy różnicy cisnień 50 Pa.

  Pod warunkiem prawidłowego wykonania, do warstw nieprzepuszczalnych mogą być stosowane następujące materiały lub konstrukcje:

 • folia z PE,
 • alufolia,
 • papier budowlany,
 • mur otynkowany,
 • twarde płyty wiórowe,
 • płyty sprężone,
 • płyty gipsowo – kartonowe,
 • sklejka.

  Połączenia na zakład, połączenia krawędzi, wpusty i przenikania się powierzchni należy w zależności od rodzaju materiału uszczelnić taśmą akrylową, kauczukową lub butylokauczukową. Ponadto jako warstwy nieprzepuszczające powietrza mogą być stosowane:

 • wełna mineralna,
 • mur nieotynkowany,
 • deski na wpust i pióro,
 • spinane folie i papier budowlany,
 • miękkie płyty wiórowe.

  Warstwę nieprzepuszczalną dla powietrza układa się z reguły na wewnętrznej stronie ściany zewnętrznej i pełni równocześnie funkcję izolacji przeciwwilgociowej.

  Aby uzyskać konstrukcje nieprzepuszczalne dla powietrza powinny być spełnione szczególne warunki:

 • Każdy element budowlany (dach, ściana) powinien być wyłożony warstwą nieprzepuszczalną.
 • Połączenia warstw nieprzepuszczalnych ze sobą i z przyległymi elementami budowlanymi powinny odbywać się wzdłuż linii prostych.
 • Należy w miarę możliwości unikać punktowych przejść przez te warstwy takich elementów, jak np. płatwie, podpory stropowe z belek drewnianych, instalacje elektryczne itd. Jeśli to nie jest możliwe, takie przejścia powinny być starannie zaplanowane i opracowane warunki ich realizacji.

  Normalizacja
  DIN 4108. W-rmeschutz im Hochbau. W-rmeschutzverordnung (VSVO 95) Izolacje cieplne w budownictwie, Rozporządzenie o Zasadach Izolacji Cieplnej (WSVO 95).


 • Artykuł wydrukowany z Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl: http://solidnydom.pl

  Adres artykułu: http://solidnydom.pl/szczelnosc-na-przenikanie-powietrza.html

  Copyright © 2009 SolidnyDom.pl. All rights reserved.