- Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl - http://solidnydom.pl -

Trwałe dachówki

Dachy pokryte dachówkami różnego rodzaju są szczelne dla opadów atmosferycznych jeśli połać dachowa jest nachylona pod właściwym kątem, a dachówki zostały ułożone zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.

Zabiegi uszczelniające

Podczas prac związanych z układaniem pokrycia dachowego, ważnym, aczkolwiek często lekceważonym – i to nawet przez specjalistyczne firmy dekarskie – elementem jest wykonanie wszystkich prac uszczelniających. A są one niezbędne ze względu na:

  • wiatr,
  • zadymkę śnieżną, bądź obfite opady deszczu,
  • inne warunki klimatyczne,
  • zbyt małe nachylenie połaci dachu.

Aby zniwelować ich niekorzystny wpływ na właściwości izolacyjne dachu możliwe są – w zależności od rodzaju materiału pokryciowego i sposobu jego ułożenia na dachu – następujące zabiegi dodatkowe.

robenA_1.jpg robenC_1.jpg

* Klamrowanie dachówek – czynność pozwala dodatkowo zabezpieczyć je przed podrywaniem przez wiatr i ześlizgiwaniem się z połaci dachu. Rodzaj klamer i ich liczba zależy od lokalnych warunków klimatycznych i przepisów budowlanych. Najczęściej zalecane jest klamrowanie co trzeciej  dachówki.

* Uszczelniające podkładki bitumiczne pod dachówkę – są stosowane szczególnie w okolicach górskich. Poprzez wywinięcie dobrze uszczelniają poprzeczne połączenia kolejnych warstw dachówek. W lecie podkładki pod wpływem słońca sklejają się między sobą oraz kleją się do dachówek, zwiększając odporność dachu.

* Wstępne krycie na krokwiach – warstwa membrany (folii dachowej) pokrycia jest układana równolegle do krawędzi okapu, z zakładem przynajmniej 10 cm. Zwykle stosuje się w tym przypadku kontrłaty, aby umożliwić ruch powietrza pod spodem dachówek.

* Pokrycie dodatkowe na deskowaniu – to pojedyncza warstwa podkładowej papy bitumicznej z minimum 80 mm zakładem, przybijanej do pełnego deskowania.

* Systemy izolacji termicznej (m.in. styropian, poliuretan itp.), które spełniają funkcję dodatkowego pokrycia lub pełnego krycia dachu. Ich stosowanie wymaga ścisłego przestrzegania zaleceń producentów. Są one łączone odpowiednio z okapami, oknami dachowymi, kominami i innymi elementami dachu.

Niedoceniane klamrowanie

robenB_1.jpgWiększość z wymienionych powyżej zabiegów jest przez firmy dekarskie chętnie stosowana. Natomiast niedocenianą i często z tego powodu zaniedbywaną czynnością jest klamrowanie. Najczęściej wykonawca pokrycia dachowego ogranicza się do stosowania klamer jedynie w kalenicy i przy skrajnych dachówkach. Tymczasem bardzo istotne jest – szczególnie w terenach górskich i nadmorskich – aby klamry stosować na całej połaci dachu. Klamrowanie lub wszelkiego rodzaju inne sposoby mechanicznego przytwierdzania dachówek mają bowiem na celu zabezpieczenie pokrycia dachu przed działaniem silnych wiatrów i są dodatkowymi środkami zabezpieczającymi przy dużym nachyleniu połaci dachowych. Wprawdzie obowiązujące w Polsce regulacje prawne nie nakazują wprost stosowania klamer, ale wymagają tego zasady sztuki budowlanej. Nie ma też w przepisach jak należy wykonywać zabieg klamrowania, ale już we wszystkich poradnikach istnieją do tego wskazówki. Norma, która to określała została zastąpiona nową normą europejską, w której  nie określono wymogów klamrowania. Poza tym każdy producent dachówek powinien opisać szczegółowo – dla każdego rodzaju dachówki – ile klamer i w których miejscach należy je stosować.

- Wszystkim swoim klientom zalecamy zwrócenie uwagi na sposób i jakość prac dekarskich. Zdarza się, że dla ich przyspieszenia klamry stosuje się jedynie na dachówkach brzegowych, a nie na całej połaci. Jest to praktyka nieprawidłowa, która zmniejsza bezpieczeństwo całego pokrycia dachowego – mówi mgr inż. Krzysztof Omilian z firmy Röben Ceramika Budowlana

Przykład klamrowania

Co druga lub co trzecia dachówka w rzędzie przytrzymywana jest za pomocą klamry. Punkty mocowań w poszczególnych rzędach poziomych rozmieszczone są w stosunku do siebie na przemian, z przesunięciem o jedną dachówkę. Klamry należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni połaci dachu. W obrębie szczytu każda dachówka zostaje dodatkowo, dwukrotnie przytwierdzona w miejscach gotowych nawierceń. W przypadku  braku  otworów należy je wykonać.

Zdjęcia zamieszczone w artykule – Röben


Artykuł wydrukowany z Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl: http://solidnydom.pl

Adres artykułu: http://solidnydom.pl/trwale-dachowki.html

Copyright © 2009 SolidnyDom.pl. All rights reserved.