Przed przystąpieniem do układania płyt styropianowych (EPS 70 fasada) należy przymocować listwy startowe za pomocą kołków rozporowych (rys. 2 i 3).

mapeiI.jpg

MapaiII.jpg

Listwa startowa spełnia rolę stabilnej podpory dla płyt izolacyjnych a ponadto chroni dolne partie styropianu przed uszkodzeniami mechanicznymi, gryzoniami i owadami. Klejenie płyt styropianowych do ściany wykonuje się przy pomocy kleju do styropianu.

Niezależnie od zastosowanego typu kleju, należy upewnić się wcześniej, czy panele do przyklejenia nie są powierzchniowo utlenione, co może sprawić kłopoty przy klejeniu do elementu nośnego.

Przyklejenie płyty styropianowej wykonujemy tzw. metodą obwodowo-punktową. Metoda ta zabezpiecza rogi i środek styropianu przed odchylaniem od ściany, co widać na rys. 4a, 4b, 4c.

MapaiIII.jpg

MapaiIV.jpg

MapaiV.jpg

Układanie paneli termoizolacyjnych wykonuje się od dołu do góry, układając je dłuższym brzegiem w pozycji poziomej, na tzw. cegiełkę (rys. 5).

MapaiVI.jpg

MapaiVII.jpg

MapaiVIII.jpg

Dla uzyskania najlepszego efektu przyklejania, dobrze jest układać panele, szczególnie w okresie ciepłym i wietrznym, natychmiast po rozłożeniu kleju na tylnej części warstwy izolującej.

Mając na celu maksymalizację kontaktu powierzchni elementu nośnego/kleju/panelu, dobrze jest natychmiast po położeniu lekko docisnąć panel za pomocą packi tynkarskiej a następnie sprawdzić poziom używając do tego 2 m metalowej łaty.

MapaiIX.jpg

Płyta styropianowa po dociśnięciu powinna być wypełniona min. w 40% klejem. Jeśli po przyklejeniu szczeliny pionowe między panelami miałyby szerokość ponad 2 mm, należy włożyć do takiej szczeliny materiał izolacyjny.

Dodatkowo (ale nie alternatywnie!) przy klejeniu przewiduje się mocowanie mechaniczne paneli za pomocą kołków rozporowych.

MapaiX.jpg

MapaiXI.jpg

MapaiXII.jpg

MapaiXIII.jpg

MapaiXIV.jpg

Jeśli element nośny zapewnia dobrą przyczepność i idealną równość, a klej zostanie rozlożony na min. 40% jego powierzchni, można wkładać po dwa kołki rozporowe na każdą płytę izolacyjną.

MapaiXV.jpg

Natomiast w przypadku, gdyby podłoże okazało się słabe i/lub nierówne albo rozłożenie kleju nie było prawidłowe, dobrze jest zwiększyć liczbę kołków aż do maksymalnej ilości 6-8 metr kwadratowy, umieszczając je w pobliżu krańców paneli oraz w części środkowej.

MapaiXVI.jpg

Zaraz po nałożeniu płyt styropianowych należy zamontować element wzmacniający (profile kątowe) w narożach budynku. Elementy te nie mogą być mocowane za pomocą kołków czy gwoździ, ale doklejane za pomocą kleju do siatki do płyty styropianowej.

MapaiXVI.jpg

MapaiXVIII.jpg

Oprac. na podstawie materiałów MAPEI Profesjonalna Chemia Budowlana