Aby zdobyć świadectwo ukończenia kusu audytingu termomodernizacyjnego, trzeba posiąść szeroką wiedzę. Podczas szkolenia, uczestnicy zapoznają się między innymi z zagadnieniami: efektywność inwestycji termomodernizacyjnych, systemy cieplownicze i wewnętrzne instalacje grzewcze, oszczędność energii elektrycznej, ocena ekonomiczna efektywności inwestycji (przedsięwzięć energooszczędnych), metody pomiarów i badań, systemy cieplownicze i wewnętrzne instalacje grzewcze, oszędne użytkowanie wody, technika termografii, kierowanie gospodarką energetyczną i pomiar energii, system oceny energetycznej budynku wg. wymagań dyrektywy 2001/WE/91. Poza tym konieczna jest znajomość UstawyTermomodernizacyjnej, a także typów kotłów na paliwa stałe, ciekłe i gazowe.

Zazwycza tajniki audytu termomodernizacyjnego zgłębiają projektanci instalacji, architekci czy rzeczoznawcy budowlani. Podczas niedawnego kursu organizowanego przez warszawskie Centrum Edukacyjne KOVEX, jedne z najwyższych ocen zdobyli…  kominiarze. Członkowie kominiarskiej korporacji zaskoczyli pozostałych uczestników szkolenia poziomem wiedzy. Świadectwo znakomitym kursantom wręczał dr Lubomir Duda – expert energetyczny KAPE SA.