- Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl - http://solidnydom.pl -

Wykonanie systemu izolacji zewnętrznej

Prawidłowe wykonanie
bezspoinowego systemu ociepleń nie zależy jedynie od starannego montażu
warstwy termoizolacyjnej, ale również od przestrzegania podstawowych
zaleceń sztuki budowlanej, od materiałów przeznaczonych do klejenia
paneli termoizolacyjnych, zapraw klejących przeznaczonych do
wykonywania warstwy zbrojnej oraz od wypraw tynkarskich, które nadają
fasadzie estetyczny wygląd.

Prawidłowe zaprojektowanie detali
konstrukcyjnych w poszczególnych strefach budynku i odpowiednie
wykonanie na budowie stanowią niezbędny warunek do osiągnięcia
oczekiwanych wyników.

Przygotowanie elementu nośnego przed klejeniem paneli izolacyjnych

Ściany z betonu, murowane (z kamienia i cegieł) muszą być wytrzymałe mechanicznie, pozbawione fragmentów, które mogą się oderwać oraz idealnie czyste i pozbawione wszelkich śladów pyłu, brudu, tłuszczu, śladów środków antyadhezyjnych czy wszelkich sybstancji, które mogą źle wpływać na przyczepność zaprawy klejącej do ściany.

Budynki murowane z kamienia lub cegieł

W budynkach murowanych z cegieł, bloczków gazobetonowych, silikatowych lub widocznych kamieni (bez tynku) należy upewnić się, czy powierzchnia jest nośna, usuwając ewentualnie luźne fragmenty podłoża.

W przypadku materiałów szczególnie porowatych, które lekko pylą na swojej powierzchni, można użyć preparatu gruntującego, jako środka polepszającego przyczepność.

Nieprawidłowe wykonanie może spowodować obciążenie ściany wilgocią z powodu zmniejszonego parowania, które jest wynikiem przyklejnenia paneli termoizolacyjnych.

Większa wilgotność spowodowałaby powstanie niekorzystnych zjawisk w okresie zimowym. Z chwilą rozpoczęcia sezonu grzewczego powstawałyby wykwity oraz pęcherze w mieszkaniu i mogłoby dojść do rozwoju wszelkiego rodzaju grzybów i pleśni na powierzchniach ścian i stropów. W okresie letnim, natomiast, migracja soli na zewnątrz i ich krystalizacja wraz ze wzrostem ciśnienia pary, mogłyby powodować odrywanie od ściany części kleju, degradując w pewnym stopniu izolację termiczną.

Budynki z kamienia lub murowane otynkowane

W przypadku budynków murowanych oraz z kamienia, które są otynkowane tynkiem tradycyjnym, przed przyklejeniem paneli termoizolacyjnych należy upewnić się, czy tynk trzyma się mocno i usunąć części, które odpadają. Odpadające części tynku muszą zostać usunięte przed przyklejeniem paneli termoizolacyjnych.

Przed przyklejeniem płyt styropianowych należy sprawdzić
wytrzymałość powierzchni, wykonując na przykład kilka prób pull-off. Próba
polega na przyklejeniu do powierzchni nośnej kilku kostek styropianu o wymiarach
10 x 10 cm. Jeśli tynk miałby wykazywać wartości szczególnie niskie, dobrą
metodą jest przystąpienie do szczotkowania w celu usunięcia powierzchni słabo
przylegających i ewentualnie obróbka za pomocą preparatu gruntującego. W obecności
tynków z farbą (lub z pokryciem powierzchniowym typu plastycznego) należy
upewnić się wcześniej, że przylegają one dobrze do ściany. Po ich usunięciu, w
tych miejscach, gdzie są one zdegenerowane i/lub odpadające, starannie
wyszczotkować, po czym umyć całą powierzchnię wodą pod ciśnieniem.

W ten sam sposób przy fasadach z pokryciem ceramicznym albo
wykonywanych z płytek klinkierowych, trzeba upewnić się czy dobrze przylegają
do ściany.

Opracowanie na podst. materiałów MAPEI Profesjonalna Chemia Budowlana


Artykuł wydrukowany z Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl: http://solidnydom.pl

Adres artykułu: http://solidnydom.pl/wykonanie-systemu-izolacji-zewnetrznej.html

Copyright © 2009 SolidnyDom.pl. All rights reserved.