Jeżeli nie zdążyliśmy przed zimą przykryć nowo wznoszonego budynku
dachem i nie zasypaliśmy ścian piwnic gruntem, to zamarzająca woda może
w naszym budynku poczynić duże szkody.

Polska
podzielona jest na strefy, w zależności od głębokości przemarzania
gruntu. Cały Śląsk położony jest w strefie którą Polska Norma określa
na 1,0m. Oznacza to, iż w naszym terenie głębokość fundamentów nie
powinna być mniejsza niż 100cm.

Przemarzanie gruntów jest
szczególnie niebezpieczne w gruntach wysadzinowych, które zamarzając
zwiększają swoją objętość i podnoszą do góry budynek. Im mniej
kondygnacji budynku wymurowaliśmy, tym szkody spowodowane wysadzinami
gruntu mogą być większe. Objawia się to pękaniem ścian piwnic,
fundamentów i stropów. Powstałe szkody są trudne do naprawienia i
osłabiają konstrukcję budynku. Najlepszym więc rozwiązaniem jest
całkowite zabezpieczenie budynku przed zimą, czyli przekrycie budynku
dachem, zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych, obsypka ścian
fundamentowych, wykonanie drenażu wokół domu.

W budynkach, które nie zostały
przekryte dachem i nie wprawiono okien i drzwi, zalecamy przed zimą
wykonanie następujących prac w celu uniknięcia zniszczeń jakie może
spowodować zamarzanie i wysadzanie gruntu pod fundamentami:
 1. Obsypka ścian fundamentowych gruntem, minimum 1,0m ponad spód fundamentu.
 2. Zasłonięcie
  wszystkich otworów zewnętrznych w budynku – okna i drzwi, za pomocą
  desek, folii lub ułożenie na sucho w otworach materiałow do wykonania
  ścian (cegła, pustaki).
 3. Przykrycie folią otworów znajdujących się w stropie (klatka schodowa).
 4. Obłożenie
  styropianem gruntu wzdłuż wszystkich ścian piwnicznych wewnętrznych i
  zewnętrznych. Grubość styropianu 5-10cm, na szerokości 1,0m od ścian.
Wykonane zabezpieczenia zlikwidują niebezpieczeństwo wystąpienia wysadzin gruntu i zniszczeń konstrukcji budynku.